calmly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


42 ผลลัพธ์ สำหรับ calmly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -calmly-, *calmly*, calm

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
WordNet (3.0)
calmly(adv) with self-possession (especially in times of stress)
sedately(adv) in a sedate manner, Syn. calmly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Calmlyadv. In a calm manner. [ 1913 Webster ]

The gentle stream which calmly flows. Denham. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once. เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว Night and Fog (1956)
That's why calmly declined! แต่ถ้าโดเมียวจิซังจริงจังกับเธอ เขาก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเธอเองล่ะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
He can tell me calmly that he wants a divorce in the future. เขามาบอกฉันอย่างหน้าตาเฉยว่าเขาต้องการจะหย่าในอนาคต. Episode #1.3 (2006)
We just walked calmly back. เดินกลับมาเงียบๆ Cassandra's Dream (2007)
All you have to do is go to the person you owe money to and calmly ask them to reschedule the payments. แล้วขอให้เขาเลื่อนกำหนดคืนเงินไป Cassie (2007)
Mrs. Jones, could we talk calmly for a second? คุณโจนส์ครับ เราคุยกันแบบใจเย็นๆ สักหน่อยได้มั๊ยครับ The Happening (2008)
Is that what you meant by, "I'll behave calmly and rationally"? นี่คือแบบทำตัวดีและมีเหตุผลแล้วเหรอ Boom Crunch (2009)
Just calmly pour yourself a cup of joe and focus. แค่เทกาแฟ แล้วตั้งสติ Bad Reputation (2010)
So, yesterday, I walked back into that teachers' lounge, and I calmly informed them of my unlikely skyrocket to showbiz fame, and very gently told them all I just didn't care what they thought about me. เมื่อวาน ฉันเข้าไปในห้องพักครู และประกาศถึง ความสำเร็จของฉัน ในวงการบันเทิง และบอกอย่างสุภาพ Bad Reputation (2010)
I am calm, and I'd very calmly like to talk about the monster that's hunting us. ผมใจเย็นอยู่ และอยากจะ พูดถึงสัตว์ประหลาด ที่ล่าพวกเราอยู่ Sam, Interrupted (2010)
Do it calmly alright? ใจเย็นๆ นะจ๊ะ? Hanamizuki (2010)
We've been waiting for this divorce Let us handle it calmly it's my first divorce Let me take a deep breath ค่าจอดรถมันแพง รีบๆและจบๆกันไป ตกลงไหมคะ? แยกทางกันมาตั้งนาน แต่เราเพิ่งจะมาหย่า เราต้องดูให้ละเอียดถี่ถ้วน Little Black Dress (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmlyHe heard the news calmly.
calmlyShe took the news calmly.
calmlyYou should act more calmly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
เยือกเย็น(adv) calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
สงบเงียบ(adv) calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
ใจเย็น(adv) calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
ราบคาบ(adv) tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai Definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ราบคาบ[rāpkhāp] (adv) EN: tranquilly ; calmly
สงบใจ[sa-ngop jai] (adv) EN: tranquilly; calmly
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[sa-ngop rāpkhāp] (adv) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly  FR: tranquillement
เยือกเย็น[yeūakyen] (adv) EN: calmly

CMU Pronouncing Dictionary
calmly
calmly

Oxford Advanced Learners Dictionary
calmly

EDICT JP-EN Dictionary
つと[tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently #6,282 [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv, adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n, vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
悠然[ゆうぜん, yuuzen] (n, adj-t, adv-to) with an air of composure; calmly [Add to Longdo]
悠揚迫らず[ゆうようせまらず, yuuyousemarazu] (exp, adv) calmly; composedly [Add to Longdo]
落ち落ち[おちおち, ochiochi] (adv) quietly; calmly [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0277 seconds, cache age: 9.918 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม