break down แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


37 ผลลัพธ์ สำหรับ break down
ภาษา
/B R EY1 K D AW1 N/
หรือค้นหา: -break down-, *break down*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
break down(phrv) พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down(phrv) ทำให้พ่ายแพ้
break down(phrv) ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down(phrv) เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว การเจรจา
break down(phrv) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down(phrv) ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down(phrv) มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down(phrv) แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
break down into(vt) แบ่งออกเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, when I wouldn't break down he hit on me. จากนั้น ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธ... ...เขาก็ทุบฉัน Basic Instinct (1992)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds. ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
People break down into two groups when they experience something lucky. ผู้คนแตกออกเป็นสองกลุ่ม เมื่อเจอกับโชคดี Signs (2002)
By the time you read this, she'll be sailing to Europe where I know she'll find new walls to break down and new ideas to replace them with. ขณะที่คุณอ่านบทความนี้ เธอคงกำลังไปยุโรป... ไปหากำแพงใหม่ที่ต้องพังมันลง... และเอาความคิดใหม่ๆ ไปใส่แทนที่ Mona Lisa Smile (2003)
I refuse to break down in front of strangers. ชั้นทำมันพังยับเยินสิ้นดี Latter Days (2003)
- Break down the door! พังประตูเร็ว! ได้เลย Around the World in 80 Days (2004)
I'd rather you break down and tell me that you hated me. ถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเรื่องอะไร คุณก็บอกฉันมาเลยดีกว่า Saw (2004)
I'd rather you break down and tell me that you hated me. ถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเรื่องอะไร คุณก็บอกฉันมาเลยดีกว่า Saw (2004)
- (BODY THUMPS) - MAN : Break down the door. พังเข้าไปเลย! The Illusionist (2006)
Infect it will be break down in some days. ติดเชื้อโรคมันคงจะ ใช้การไม่ได้สักวัน Om Shanti Om (2007)
I uploaded it and used an X-TEL software device to break down the data into readable bytes. ผมอัพโหลดลงคอมแล้ว ใช้โปรแกรม X-TEL... แปลงข้อมูลให้อ่านได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
They had to break down the agents before they became operational. พวกเขาต้องทรมานพวกสายลับก่อนที่จะนำมาใช้งานได้ The Bourne Ultimatum (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break downA good-looking horse may sometimes break down.
break downIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.
break downIt took a long time to break down her reserve and get her to relax.
break downSo, when are you going to break down and buy a house?
break downThis car is going to break down.
break downToil and worry caused his health to break down.
break downWe must work hard to break down social barriers.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
พังประตู[phang pratū] (v, exp) EN: break down the door ; force open the door  FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เสีย[sīa] (v) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order  FR: tomber en panne ; être hors d'usage

EDICT JP-EN Dictionary
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ポシャる[posha ru] (v5r, vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
泣き伏す;泣伏す[なきふす, nakifusu] (v5s, vi) to break down crying [Add to Longdo]
泣き崩れる;泣崩れる[なきくずれる, nakikuzureru] (v1, vi) to break down crying [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s, vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s, vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s, vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf, v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1, vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0164 seconds, cache age: 0.966 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม