Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ SHATTER แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
54 ผลลัพธ์ สำหรับ shatter  SH AE1 T ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -shatter-, *shatter*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
shatter[VI] แตกละเอียด, See also: แตกเป็นชิ้น, ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำให้แตกละเอียด, See also: ทำให้แตกเป็นชิ้น, ทำให้ป่นปี้, Syn. crush, disrupt, rupture
shatter[VT] ทำลายความหวัง, See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้พังทลาย
Hope Dictionary
shatter(แชท'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) แตกละเอียด,แตกเป็นชิ้น ๆ ,เสื่อมเสีย,เสียหาย., See also: shatterer n. shatteringly adv., Syn. bust,break
Nontri Dictionary
shatter(vt) ทำให้ป่นปี้,ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ,ทำให้แตกละเอียด
shatters(n) ชิ้น,เศษ,ชิ้นส่วน
Longdo Unapproved EN-TH
shatter resistant (vt ) ทนต่อการแตก เช่น Plastic bottle is shatter resistant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
A drum break might shatter it. แบ่งกลองอาจแตกมัน Yellow Submarine (1968)
I hate to shatter your ego, but this ain't the first time I've had a gun pointed at me. ฉันเกลียดที่จะสลายอัตตาของคุณ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้มีปืนชี้มาที่ผม Pulp Fiction (1994)
They used a chisel to shatter the cylinder. ว่า, ใช่-มันซีเรียสน่ะ คือ, ไม่มีใครจะซีเรียสไปกว่าผมหรอก Fight Club (1999)
And if that does not shatter them and I am allowed a little peace from foolish questions I will try to find the opening words. ถ้ามันไม่สามารถทำให้นี่พังได้... . ก็หยุดถามคำถามโง่ๆแบบนี้กับข้าซะที The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
( glass shatters ) (เสียงกระจกแตก) Pilot (2004)
The bullet shatters the glass, Joe's his next target, they struggle for the gun. กระสุนทำให้กระจกแตก, โจเป็นเป้าหมายต่อไปของเขา เขาสู้กับเพื่อแย่งปืน Veritas (2008)
And shatters all of our sales records. จะทำลายสถิติการขายของเราได้ Eagles and Angels (2008)
You're just afraid you'll get an answer you don't want, which will shatter all the illusions of how great these past few months have been. แล้วมันจะทำให้ภาพฝันที่เลิศเลอของพี่ทั้งหมดในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา พังทลายไปหมด 500 Days of Summer (2009)
Marrying Chase would shatter that fantasy. งานแต่งงานเชสจะละเอียดป่นปี้ เป็นเรื่องเพ้อฝัน House Divided (2009)
Please... [explosion shatters and Sparks] Everybody, stay calm! Don't push! ได้โปรด ทุกคน เดินตามกัน อย่าผลักกัน Air: Part 1 (2009)
(Mirror shatters and clanks) ma! Careful! แม่ ระวัง! Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
The maid of honor shatters a vase, and the number of pieces symbolizes the years of happiness she wishes for the bride and groom. และจำนวนของเศษเล็กนั่นๆ จะหมายถึง ระยะเวลาเป็นปีของความสุข ที่คู่บ่าวสาวจะได้รับ When in Rome (2010)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shatterAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
shatterHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
shatterHis hopes were shattered.
shatterThe fall from the ledge shattered his leg.
shatterThe glass shattered into pieces.
shatterThe priceless china shattered into fragments.
shatterThe tube was shattered by the explosion.
shatterThe vase fell to the floor and shattered.
shatterWe heard glass shattering in our street.
shatterWhen I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กะร่องกะแร่ง[ADV] shatteringly, See also: piecemeal, Syn. ร่องแร่ง, ไม่สมบูรณ์, Ant. สมบูรณ์, Example: ชิ้นเนื้อที่ขาของเขาห้อยกะร่องกะแร่งอย่างน่าสยดสยอง, Thai definition: ติดห้อยอยู่นิดๆ หน่อยๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder   FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture   FR: se briser ; se casser ; fracturer ; casser ; éclater
CMU Pronouncing Dictionary
SHATTER   SH AE1 T ER0
SHATTERS   SH AE1 T ER0 Z
SHATTERED   SH AE1 T ER0 D
SHATTERING   SH AE1 T ER0 IH0 NG
SHATTERPROOF   SH AE1 T ER0 P R UW2 F
Oxford Advanced Learners Dictionary
shatter  (v) ʃˈætər
shatters  (v) ʃˈætəz
shattered  (v) ʃˈætəd
shattering  (v) ʃˈætərɪŋ
shatterproof  (j) ʃˈætəpruːf
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] shatterproof or safety glass [Add to Longdo]
打碎[dǎ suì, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄟˋ, ] shatter [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
叩き壊す;たたき壊す[たたきこわす, tatakikowasu] (v5s) to tear down; to shatter [Add to Longdo]
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence [Add to Longdo]
破れた夢[やぶれたゆめ, yaburetayume] (n) shattered dream [Add to Longdo]
飛散防止[ひさんぼうし, hisanboushi] (adj-no) antiscattering; shatter-resistant; shatterproof [Add to Longdo]
飛散防止フィルム[ひさんぼうしフィルム, hisanboushi firumu] (n) glass safety film; glass protective film; anti-shattering film for glass [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0077 seconds, cache age: 61.958 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม