*annulment* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


34 ผลลัพธ์ สำหรับ *annulment*
ภาษา
/AE1 N AH0 L M AH0 N T/
หรือค้นหา: annulment, -annulment-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
annulment(n) การประกาศว่าเป็นโมฆะ, Syn. invalidation, nullification, cancellation

Hope Dictionary
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
annulment of marriageการเพิกถอนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annulmentการบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Annulmentการบอกล้าง, การบอกล้าง (นิติกรรม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cyrus is helping me get a quickie annulment." แต่อย่าห่วงเลย ไซรัสจะช่วยฉันไปเอา quickie annulment Seder Anything (2009)
He asked for an annulment,  เขาขอยกเลิก A Night of Neglect (2011)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry... ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
But since Cyrus thinks everything will work out with the annulment... แต่ตั้งแต่ไซรัสคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดี กับการโมฆะ.. The Princess Dowry (2012)
Looks like Blair's annulment just got annulled. ดูเหมือนว่าล้มเลิกงานของแบลร์ได้กลายเป็นโมฆะ The Princess Dowry (2012)
I took care of the annulment myself. ฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้ว The Princess Dowry (2012)
I just need you to sign these annulment papers. ผมแค่อยากให้คุณเซ็นเอกสารการเป็นโมฆะนี่ The Return of the Ring (2012)
Was there a problem with the annulment papers? มีอะไรผิดปกติในเอกสารความเป็นโมฆะหรอ The Return of the Ring (2012)
How dare you have annulment papers drawn up behind my back. กล้าดียังไงถึงร่างเอกสารความเป็นโมฆะลับหลังฉัน The Return of the Ring (2012)
Well, at least an annulment will be easier than a messy divorce. อย่างน้อยการแต่งงานเป็นโมฆะก็ง่ายกว่าการฟ้องหย่ายุ่งยากนั่น The Return of the Ring (2012)
"The annulment... การลบล้าง Books from Beyond (2015)
The annulment. การลบล้าง Books from Beyond (2015)
What does "annulment" mean? What does "annulment" mean? Eastwatch (2017)
Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger" Maynard says here that he issued an annulment for a Prince "Ragger Eastwatch (2017)
These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting and annulments and bowel movements for all eternity, while the secret to defeating the Night King's probably sitting on some dusty shelf somewhere, completely ignored. These maesters... they set me to the task of preserving that man's window counting while the secret to defeating the Night King's completely ignored. Eastwatch (2017)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
โมฆะกรรม(n) voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
การล้มเลิก(n) close, See also: cancellation, annulment, Syn. การยกเลิก, การเลิก, การเลิกล้ม, Example: การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การทำให้เป็นโมฆะ[kān thamhai pen mōkha] (n) EN: annulment ; voidableness
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
annulment

Oxford Advanced Learners Dictionary
annulment
annulments

DING DE-EN Dictionary
Aufhebung { f }; Außerkraftsetzung { f }; Rückgängigmachung { f } | Aufhebungen { pl }; Außerkraftsetzungen { pl }; Rückgängigmachungen { pl }annulment | annulments [Add to Longdo]
Nichtigkeitsklage { f } [ jur. ]action for annulment [Add to Longdo]
Ungültigkeitserklärung { f }; Nichtigerklärung { f }annulment [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
廃棄[はいき, haiki] (n, vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) #7,427 [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n, vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) #10,097 [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n, vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) #12,817 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0308 seconds, cache age: 13.713 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม