*adequately* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ *adequately*
ภาษา
/AE1 D AH0 K W IH0 T L IY0/
หรือค้นหา: adequately, -adequately-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
adequately(adv) อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Great Hall will be adequately heated "ห้องโถงใหญ่จะ be adequately อบอุ่น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence. ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
As you adequately put, the problem is choice. อย่างที่คุณพูดนั่นแหละ ปัญหาคือทางเลือก The Matrix Reloaded (2003)
I became your master, but, as your master, I could not adequately fulfill my responsibilities. ข้าเป็นนายพวกเจ้า แต่ข้าไม่สามารถทำหน้าที่รับผิดชอบของข้าได้สมบูรณ์ Episode #1.42 (2006)
expressed concern that Korea is not adequately quarantining,  มีความเป็นห่วงว่าเกาหลีอาจมีกำลังไม่เพียงพอ The Host (2006)
Create a vaccine. But even the senator couldn't adequately express the threat G posed to the government. สร้างวัคซีนขึ้นมา แม้แต่ท่านสว.ก็ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูด Resident Evil: Degeneration (2008)
...as if the reason for our being there had perhaps not been adequately understood by the American people. กระโจนเข้าใส่ ...ราวกับมีเหตุผลของเราอยู่ที่นั่น เหมือนบางที คนอเมริกันยังไม่เข้าใจดีพอ Frost/Nixon (2008)
Well, if I'm not supporting you adequately, my dear, by all means, feel free to do something about it. ที่รัก ถ้าผมให้เงินคุณใช้จ่ายไม่มากพอ คุณอยากจะหาวิธีแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ เชิญตามสบาย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Did I adequately answer your condescending question? พอใจกับคำตอบผมไหม The Social Network (2010)
At that scale, it will be hard to adequately meet the visitors' expectations. ที่มาตรา มันจะยากที่จะหาผู้ติดต่อที่เราความหวังไว้ Personal Taste (2010)
You're now working 50 hours a week at a job that cannot adequately provide the care... ตอนนี้คุณทำงาน50ชม.ต่อสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงดู Pilot (2012)
Mere words cannot adequately describe the festivities ahead. แค่เพียงคำพูด คงไม่อาจ สรรหามาบรรยายได้ ถึงงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้น Say the Word (2012)
The truth is we really don't understand our enemy and no one ever adequately explains how Mazer Rackham actually defeated the entire fleet. เป็นมากกว่าการทำการบ้าน ที่เราเคยมีในโลกมนุษย์ เราฝึกการต่อสู้มือเปล่า.. Ender's Game (2013)
This says that the substance abuse is a coping mechanism, from the fact that he never adequately dealt with his own victimization. เขาใช้สารเสพติดในการเผชิญกับปัญหา มาจากข้อเท็จจริงที่เขาไม่ได้แก้ไข ปัญหาของเขาอย่างเหมาะสม Restoration (2013)
Look, I think you have been more than adequately compensated for your silence. ฟังนะ ฉันคิดว่านายได้ ค่าชดเชยที่มากเกินพอแล้วสำหรับการนิ่งเงียบของนาย Sin (2013)
It's not the best part, but you played it adequately. มันอาจไม่ใช่ประเด็นที่ดีที่สุด แต่คุณก็เล่นได้สมบทบาทนะ Green Light (2015)
I am functioning adequately, Captain. ฉันกำลังทำงานอย่างเพียงพอ กัปตัน Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adequatelyJapanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เพียงพอ(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอเพียง(adv) enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
เต็มตา(adv) clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai Definition: เห็นชัดกับตา
สาสม(adv) adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai Definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
หอมปากหอมคอ(adv) adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ครบครัน[khropkhran] (adv) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately
มีอุปกรณ์ครบครัน[mī uppakøn khropkhran] (x) EN: adequately equipped

CMU Pronouncing Dictionary
ADEQUATELY
INADEQUATELY

Oxford Advanced Learners Dictionary
adequately
inadequately

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
温饱[wēn bǎo, ㄨㄣ ㄅㄠˇ,   /  ] to have enough food and warm clothes; adequately provided #17,034 [Add to Longdo]
锣齐鼓不齐[luó qí gǔ bù qí, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ,      /     ] lit. the gong is ready, the drum not ready; fig. undermanned or inadequately resourced [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
angemessen { adv }adequately [Add to Longdo]
hinreichend { adv }sufficiently; enough; adequately [Add to Longdo]
mangelhaft { adv }inadequately [Add to Longdo]
unangemessen { adv }inadequately [Add to Longdo]
zulänglich { adv }adequately [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
説明が付く[せつめいがつく, setsumeigatsuku] (exp, v5k) to explain adequately [Add to Longdo]
適潤[てきじゅん, tekijun] (n, adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants) [Add to Longdo]
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately [Add to Longdo]
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping [Add to Longdo]
碌碌;碌々;陸陸;陸々[ろくろく, rokuroku] (adv) hardly; barely; inadequately (with negative grammatical constructions) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0298 seconds, cache age: 17.045 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม