ไม่. แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


20 ผลลัพธ์ สำหรับ ไม่.
ภาษา
หรือค้นหา: -ไม่.-, *ไม่.*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No. -ไม่. Suspiria (1977)
No. ไม่. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Come on. ไม่... Schindler's List (1993)
No. ไม่. National Treasure (2004)
- No... - ไม่... National Treasure (2004)
- No. - ไม่. National Treasure (2004)
No. ไม่. Æon Flux (2005)
No, no. ไม่... Frontier(s) (2007)
No. ไม่. Episode #2.6 (2008)
No... ไม่.. Me and My Town (2008)
No... ไม่... ไม่... Portrait of a Beauty (2008)
- No. ไม่. Pilot (2009)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่...ก็[mai ... kø] (x) FR: soit ... soit
ไม่...อีกต่อไป[mai ... īk tøpai] (x) FR: ne ... plus jamais
ไม่...อีกเลย[mai ... īk loēi] (x) FR: ne ... plus du tout
ไม่...เลย[mai ... loēi] (x) FR: ne ... pas du tout ; ne ... vraiment pas

Hope Dictionary
either(ไอ'เธอะ, อี'เธอะ) adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
less(เลส) adv. น้อยกว่า, แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า, เล็กน้อย, ไม่ใหญ่นัก, ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก, ปราศจาก
nix(นิคซฺ) n. ความไม่มีอะไร. -adv. ไม่. interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็น vt. คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย, ห้าม

Nontri Dictionary
either(con) ไม่อันใดก็อันหนึ่ง, ถ้าไม่...ก็..., หรือว่า

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0216 seconds, cache age: 16.583 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม