120 entries in 0.0078s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

Longdo Unapproved EN-TH
give a heads up (phrase ) ให้ข้อมูล หรือ เตือนล่วงหน้า เช่น Do you want to give me a heads up on this? จะบอกฉันหน่อยไหมว่านี่มันเรื่องอะไรยังไง
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ
give or take (adv ) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
give [VT] ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
give [VT] แสดง, Syn. present
given [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ give
giver [N] ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor
give in [PHRV] ส่งไปให้, Syn. give in to, hand in, pass in
give in [PHRV] ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in [PHRV] ยอม, Syn. give in to, give over to
give in [PHRV] ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over
give of [IDM] เป็นหลักฐานของ
give of [PHRV] เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Give and Takeการให้-การรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
givePlease give me a hamburger.
givePlease give me something hot to drink.
givePlease give me something to eat.
givePlease give me a cup of tea.
giveAll I can do is to give her advice.
givePlease give me some water.
giveIt is very kind of you to give me your seat.
givePlease give me a call.
giveDidn't I give you some of my money?
giveI would be honored to give you a showing in my gallery.

Hope Dictionary
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name
argive(อาร์'ไกวฟ) adj. เกี่ยวกับ Argos, กรีก. -n. ชาว Argos, ชาวกรีก
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด

Nontri Dictionary
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiven(vt) pp ของ forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พลีชีพ [V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
รับคำ [V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
ลดลาวาศอก [V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ยื่นคำขาด [V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ให้เหตุผล [V] explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai definition: อธิบายถึงเหตุผล
ให้อำนาจ [V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
ยอมตาม [V] yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ให้ข่าวสาร [V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ให้สัญญาณ [V] signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ให้โอกาส [V] give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

CMU Pronouncing Dictionary
GIVE G IH1 V
GIVES G IH1 V Z
GIVER G IH1 V ER0
GIVEN G IH1 V AH0 N
GIVERS G IH1 V ER0 Z
GIVENS G IH1 V AH0 N Z
GIVETH G IH1 V EH0 TH
GIVENCHY G IH0 V EH1 N CH IY0
GIVENS'S G IH1 V AH0 N Z AH0 Z
GIVEBACK G AY1 V B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary
give (v) g i1 v
given (v) g i1 v n
giver (n) g i1 v @ r
gives (v) g i1 v z
givers (n) g i1 v @ z
giveaway (n) g i1 v @ w ei
giveaways (n) g i1 v @ w ei z

DING DE-EN Dictionary
Gib ihm Saures!Give him beans! [Add to Longdo]
Rufen Sie mich an!Give me a call! [Add to Longdo]
Putze deine Schuhe!Give your shoes a shine! [Add to Longdo]
Schönen Gruß zu Hause.Give my regards to the folks. [Add to Longdo]
Das muss man ihm lassen.Give him his due. [Add to Longdo]
Mach ihnen die Hölle heiß!Give them hell! [Add to Longdo]
Empfehlen Sie mich Ihren Eltern!Give my regards to your parents! [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn schön von mir.Give him my best (kind) regards. [Add to Longdo]
Bestellen Sie ihr schöne Grüße von mir.Give her my regards. [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn unbekannterweise von mir!Give him my regards, although we haven't met! [Add to Longdo]
eingeben; verabreichen | eingebend; verabreichendgive | giving [Add to Longdo]
Man findet schnell einen Stock, wenn man einen Hund schlagen will.Give a dog a bad name and hang him. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
下令[xià lìng, ] give an order [Add to Longdo]
交给[jiāo gěi, / ] give; deliver; hand over [Add to Longdo]
半途而废[bàn tú ér fèi, / ] give up halfway; leave sth; unfinished [Add to Longdo]
[xù, / ] give relief; sympathy [Add to Longdo]
报时[bào shí, / ] give the correct time [Add to Longdo]
奕詝[Yì zhǔ, ] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]
[wěi, ] give up; indeed; to commission [Add to Longdo]
[miǎn, ] give birth to a child [Add to Longdo]
[xù, ] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt [Add to Longdo]
指点[zhǐ diǎn, / ] give directions [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/