120 entries in 0.007s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
give it a shotลองดูซักตั้ง, See also: give it a try
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.

Longdo Unapproved EN-TH
give a heads up (phrase ) ให้ข้อมูล หรือ เตือนล่วงหน้า เช่น Do you want to give me a heads up on this? จะบอกฉันหน่อยไหมว่านี่มันเรื่องอะไรยังไง
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ
give or take (adv ) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
give [VT] ให้, See also: ส่งให้, ยอมยกให้, มอบให้, Syn. bestow, confer, grant, Ant. take
give [VT] แสดง, Syn. present
given [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ give
giver [N] ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor
give in [PHRV] ส่งไปให้, Syn. give in to, hand in, pass in
give in [PHRV] ให้ชื่อ, See also: เสนอชื่อ
give in [PHRV] ยอม, Syn. give in to, give over to
give in [PHRV] ยื่น, See also: เสนอ, นำไปคืน, Syn. give in to, deliver over
give of [IDM] เป็นหลักฐานของ
give of [PHRV] เป็นพยานพิสูจน์ (บางสิ่ง)

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
give evidenceให้การเป็นพยาน, เบิกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give false informationให้การเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Give and Takeการให้-การรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
We give a 10% discount for cash.
To give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.
It is our policy not to give out personal information.
When we are away from home, nothing gives us more pleasure than to receive a parcel from home.
Our employer will not give way to our demands for higher wages.
The 5ZIGEN's exhaust gives a nice sound.
We'll give an interview in the afternoon.
I am thirsty. Please give me something cold to drink.
Nothing in the world gives people so much real pleasure as having a happy family.
Antibodies give a new lease of life.

Hope Dictionary
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
given(กิฟ'เวิน) กริยาช่อง 3 ของ give. adj. ซึ่งมอบให้ไว้,ติดยา,เป็นของขวัญ,ที่กำหนดให้
given nameชื่อแรก, Syn. first name
argive(อาร์'ไกวฟ) adj. เกี่ยวกับ Argos, กรีก. -n. ชาว Argos, ชาวกรีก
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.
misgive(มิสกิฟว') {misgave,misgiven,misgiving,misgives} vt.,vi. สงสัย,แคลงใจ,หวั่นหวาด, Syn. doubt
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด

Nontri Dictionary
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiven(vt) pp ของ forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ
misgive(vt) ทำให้แคลงใจ,ทำให้สงสัย,ทำให้หวาดหวั่น

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พลีชีพ [V] sacrifice one's life, See also: give up one's life, Syn. สละชีพ, สละชีวิต, Example: ทหารชุดใหม่จะมาเข้าประจำการแทนทหารชุดเดิมที่พลีชีพไปแล้ว, Thai definition: ยอมตาย
รับคำ [V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
ลดลาวาศอก [V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ยื่นคำขาด [V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ให้เหตุผล [V] explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai definition: อธิบายถึงเหตุผล
ให้อำนาจ [V] authorize, See also: give authority to somebody, Syn. มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, Ant. ยึดอำนาจ, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ให้อำนาจเขาเลือกสรรเรื่องมาพิมพ์โดยไม่ต้องผ่านเจ้าของ
ยอมตาม [V] yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ให้ข่าวสาร [V] give information, See also: spread the news, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: ปัจจุบันมีสื่อที่ให้ข่าวสารกับเรามากมาย เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
ให้สัญญาณ [V] signal, See also: give a signal, Syn. ส่งสัญญาณ, บอกสัญญาณ, Example: ทันทีที่ผมให้สัญญาณ คุณก็เริ่มแสดงได้เลย
ให้โอกาส [V] give a chance, See also: give an opportunity, present an opportunity, Syn. มอบโอกาส, เปิดโอกาส, Example: อาจารย์ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มนี้สอบแก้ตัวอีกครั้ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อาณัติสัญญาณ[n.] (ānatsanyān) EN: given signal   FR: signal [m] ; signe [m]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer

CMU Pronouncing Dictionary
GIVE G IH1 V G IH1 V
GIVES G IH1 V Z G IH1 V Z
GIVER G IH1 V ER0 G IH1 V ER0
GIVEN G IH1 V AH0 N G IH1 V AH0 N
GIVERS G IH1 V ER0 Z G IH1 V ER0 Z
GIVENS G IH1 V AH0 N Z G IH1 V AH0 N Z
GIVETH G IH1 V EH0 TH G IH1 V EH0 TH
GIVENCHY G IH0 V EH1 N CH IY0 G IH0 V EH1 N CH IY0
GIVENS'S G IH1 V AH0 N Z AH0 Z G IH1 V AH0 N Z AH0 Z
GIVEBACK G AY1 V B AE2 K G AY1 V B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary
give (v) g i1 v [อธิบาย]
given (v) g i1 v n [อธิบาย]
giver (n) g i1 v @ r [อธิบาย]
gives (v) g i1 v z [อธิบาย]
givers (n) g i1 v @ z [อธิบาย]
giveaway (n) g i1 v @ w ei [อธิบาย]
giveaways (n) g i1 v @ w ei z [อธิบาย]

DING DE-EN Dictionary
Gib ihm Saures!Give him beans! [Add to Longdo]
Rufen Sie mich an!Give me a call! [Add to Longdo]
Putze deine Schuhe!Give your shoes a shine! [Add to Longdo]
Schönen Gruß zu Hause.Give my regards to the folks. [Add to Longdo]
Das muss man ihm lassen.Give him his due. [Add to Longdo]
Mach ihnen die Hölle heiß!Give them hell! [Add to Longdo]
Empfehlen Sie mich Ihren Eltern!Give my regards to your parents! [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn schön von mir.Give him my best (kind) regards. [Add to Longdo]
Bestellen Sie ihr schöne Grüße von mir.Give her my regards. [Add to Longdo]
Grüßen Sie ihn unbekannterweise von mir!Give him my regards, although we haven't met! [Add to Longdo]
eingeben; verabreichen | eingebend; verabreichendgive | giving [Add to Longdo]
Man findet schnell einen Stock, wenn man einen Hund schlagen will.Give a dog a bad name and hang him. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
下令[xià lìng, 下令] give an order [Add to Longdo]
交给[jiāo gěi, 交給] give; deliver; hand over [Add to Longdo]
半途而废[bàn tú ér fèi, 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished [Add to Longdo]
[xù, 卹] give relief; sympathy [Add to Longdo]
报时[bào shí, 報時] give the correct time [Add to Longdo]
奕詝[Yì zhǔ, 奕詝] given name of Qing Emperor Xianfeng 咸豐|咸丰 [Add to Longdo]
[wěi, 委] give up; indeed; to commission [Add to Longdo]
[miǎn, 娩] give birth to a child [Add to Longdo]
[xù, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt [Add to Longdo]
指点[zhǐ diǎn, 指點] give directions [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/