Search result for

yes

(108 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes-, *yes*, ye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yes[ADV] ใช่, See also: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ
yes[N] คำตอบรับ, See also: การตอบรับ
yesterday[ADV] เมื่อวาน, See also: เมื่อวานนี้, วานนี้
yesterday[N] วานนี้, See also: เมื่อวานนี้, เมื่อวาน
yes and no[IDM] ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
yesterdays[IDM] อดีต
yesternoon[ADV] เมื่อเที่ยงวานนี้
yesternoon[N] เมื่อเที่ยงวานนี้
yesterweek[ADV] เมื่อสัปดาห์ก่อน
yesterweek[N] เมื่อสัปดาห์ก่อน, See also: อาทิตย์ที่แล้ว, อาทิตย์ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yes(เยส) adv. ไช่,ครับ,จ้ะ n. การต้อนรับ
yes mann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ
yesmann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ
yester(เยส'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้,อดีต
yesterday(เยส'เทอะเด) adv.,n. วานนี้,หมู่นี้,ระยะนี้,อดีต adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หรือหมู่นี้, See also: yesterdays adv. อดีต., Syn. recently
yesterdayeve(-อีฟว) n.,adv. เมื่อคืนนี้
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้,เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening
yesterdaymorning(เยส'เทอเดมอร์น'นิง) n. เมื่อเช้าวานนี้ adv. เมื่อเช้าวานนี้
yestern(เยส'เทิร์น) adj. เมื่อวานนี้
yesternight(เยส'เทอไนทฺ) n. เมื่อคืนวานนี้ adv. เมื่อคืนวานนี้, Syn. last night

English-Thai: Nontri Dictionary
yes(adv) จ้ะ,ครับ,ใช่
yesterday(adv) วานนี้,เมื่อวาน
yesterday(n) วานนี้,อดีต,หมู่นี้,ระยะนี้
yesternight(adv,n) เมื่อคืนนี้,คืนวานนี้
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yes got it[yes got it] (colloq abbrev ) yes got it
yes got it[yes got it] (colloq abbrev ) yes got it

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, yes. It's fine. Just hurry.นะ แน่สิ โอเคน่า เร็วเข้า // โอเค The Serena Also Rises (2008)
Yes, I did.ใช่ ผมซื้อมันไปแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Uh, yes. This Charlie Trout character--อ่ออ นายชาส์ล คนนั้น The Serena Also Rises (2008)
Yesterday reminded me of how easy it is to fall back into old patterns.เรื่องเมื่อวานนี้เตือนให้ผมรู้ว่า มันง่ายแค่ไหนที่พวกเราจะกลับ ไปเป็นแบบเดิม The Ex-Files (2008)
I need a friend, and that's why I came to see you yesterday.ฉันต้องการเพื่อน นั่นแหละ เหตุผลที่ฉันมาหาคุณเมื่อวาน The Ex-Files (2008)
Is that a yes?นั่นคือคำตอบว่าใช่ใช่มั๊ย? The Serena Also Rises (2008)
I'd rather you not put it that way, but yes.ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอก แต่ใช่ The Ex-Files (2008)
Yes, you were. I would never try to humiliate you like that.ใช่ เธอผิด ฉันไม่เคยทำ อะไรให้เธอขายขี้หน้านะ The Ex-Files (2008)
Yes. Uh, something else.อ่า ใช่ ขอเป็นอันอื่นนะ The Serena Also Rises (2008)
Yes, the Ryan Mcginley.อ๋อค่ะ อันนี้ Ryan Mcginley The Serena Also Rises (2008)
- Yes, they met at a charity affair the other week and they've been attached at the hip ever since.// ค่ะ พวกเธอพบกันในงานการกุศลเมื่ออาทิตย์ก่อนหนะค่ะ แล้วพวกแกก้อเข้าขากันดีตั้งแต่นั้น The Serena Also Rises (2008)
I actually have to get the assignments I missed yesterday.ฉันต้องไปเอางานที่เมื่อวานไม่มาแล้วล่ะ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yesYou were absent from school yesterday.
yesYes, but you do not have to stay to the end.
yesHe may have absented himself from school the day before yesterday.
yesI was free from work yesterday.
yesHe made a box yesterday.
yesIt was not until yesterday that I learned the truth.
yesIt rained yesterday after it had been dry for many months.
yesThe fish he caught yesterday is still alive.
yesWhat happened to you yesterday?
yesHe came to see you yesterday.
yesWe had a lot of rain yesterday.
yesDo not you know what happened yesterday?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ[INT] Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ครับผม[END] yes, Syn. ครับ, ขอรับ, Ant. ค่ะ, Example: ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม, Thai definition: คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง
เมื่อวาน[N] yesterday, Syn. เมื่อวานนี้, Ant. วันนี้, Example: เมื่อวาน ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน, Thai definition: วันก่อนวันนี้
นั่นซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai definition: เห็นคล้อยตาม
ย่ะ[END] yes, Thai definition: คำรับ (ถือเป็นคำไม่สุภาพ)
วาน[ADV] yesterday, Syn. วันวาน, เมื่อวาน, วานนี้, Ant. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, พรุ่ง, วันพรุ่ง, Example: มันเล่นรวนผมตั้งแต่วานแล้ว, Thai definition: วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง
อ้อ[INT] oh, See also: yes, well, right, Syn. อ๋อ, Example: อ้อ! ระนาดฝั่งโน้นเขาตีกันแบบนี้หรือ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
อ๋อ[INT] oh, See also: yes, well, right, Syn. อ้อ, Example: อ๋อ! ไม่เป็นไรหรอกครับ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
ขอรับ[END] yes, See also: sir, right, Syn. ครับ, ขอรับกระผม, Example: ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ, Thai definition: คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
บ่อ[X] (bø) EN: [question word for yes-no questions]   FR: [particule interrogative]
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
ใช่ [v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right   FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เช้าวานนี้[X] (chāo wānnī) EN: yesterday morning   
ช้อนตา[v. exp.] (chøn tā) EN: raise one's eyes   FR: lever les yeux
ได้[X] (dāi = dai) EN: yes ; that's possible ; certainly   FR: oui ; c'est possible ; certainement
อือ[interj.] (eū) EN: yeah ; right ; yes ; aye   FR: oui
เห็นกับตา[v. exp.] (hen kap tā) EN: see with one's own eyes   FR: voir de ses propres yeux ; constater
จ้ะ[X] (ja) EN: yes ; ok ; right   FR: oui

CMU English Pronouncing Dictionary
YES    Y EH1 S
YESES    Y EH1 S AH0 Z
YESKE    Y EH1 S K
YESHIVA    Y IH0 SH IY1 V AH0
YESSUEY    Y EH1 S UW0 IY0
YESTERDAY    Y EH1 S T ER0 D IY0
YESTERDAY    Y EH1 S T ER0 D EY2
YESTERYEAR    Y EH1 S T ER0 Y IH2 R
YESTERDAYS    Y EH1 S T ER0 D EY2 Z
YESTERDAYS    Y EH1 S T ER0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yes    (n) (y e1 s)
yeses    (n) (y e1 s i z)
yester-    (j) - (y e1 s t @ r -)
yesterday    (n) (y e1 s t @ d ii)
yesterdays    (n) (y e1 s t @ d i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ja | ja | ja, klaryes | yea; yep | yeah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
お目目;御目目;お目々;御目々[おめめ, omeme] (n) (chn) eyes [Add to Longdo]
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]
ぎょろぎょろ[, gyorogyoro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) goggling; rolling (one's eyes) [Add to Longdo]
ぎょろり;ギョロリ[, gyorori ; gyorori] (adv,adv-to) staring (e.g. eyes); goggling [Add to Longdo]
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] yes [Add to Longdo]
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨日[zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ, ] yesterday [Add to Longdo]
昨晚[zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ, ] yesterday evening; last night [Add to Longdo]
是的[shì de, ㄕˋ ㄉㄜ˙, ] yes [Add to Longdo]
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, ] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘイズ[へいず, heizu] Hayes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yes
   n 1: an affirmative; "I was hoping for a yes" [ant: {no}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top