ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yes-, *yes*, ye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yes(adv) ใช่, See also: ครับ, ค่ะ, จ้ะ, ขอรับ
yes(n) คำตอบรับ, See also: การตอบรับ
yesterday(adv) เมื่อวาน, See also: เมื่อวานนี้, วานนี้
yesterday(n) วานนี้, See also: เมื่อวานนี้, เมื่อวาน
yes and no(idm) ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้
yesterdays(idm) อดีต
yesternoon(adv) เมื่อเที่ยงวานนี้
yesternoon(n) เมื่อเที่ยงวานนี้
yesterweek(adv) เมื่อสัปดาห์ก่อน
yesterweek(n) เมื่อสัปดาห์ก่อน, See also: อาทิตย์ที่แล้ว, อาทิตย์ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yes(เยส) adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
yes mann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ
yesmann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ
yester(เยส'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้, อดีต
yesterday(เยส'เทอะเด) adv., n. วานนี้, หมู่นี้, ระยะนี้, อดีต adj. เกี่ยวกับเมื่อวานนี้หรือหมู่นี้, See also: yesterdays adv. อดีต., Syn. recently
yesterdayeve(-อีฟว) n., adv. เมื่อคืนนี้
yesterdayevening(เยส'เทอะเดอิฟว'นิง) n. เมื่อคืนนี้, เมื่อเย็นวานนี้, Syn. yesterevening
yesterdaymorning(เยส'เทอเดมอร์น'นิง) n. เมื่อเช้าวานนี้ adv. เมื่อเช้าวานนี้
yestern(เยส'เทิร์น) adj. เมื่อวานนี้
yesternight(เยส'เทอไนทฺ) n. เมื่อคืนวานนี้ adv. เมื่อคืนวานนี้, Syn. last night

English-Thai: Nontri Dictionary
yes(adv) จ้ะ, ครับ, ใช่
yesterday(adv) วานนี้, เมื่อวาน
yesterday(n) วานนี้, อดีต, หมู่นี้, ระยะนี้
yesternight(adv, n) เมื่อคืนนี้, คืนวานนี้
eyesight(n) สายตา, ความสามารถในการมองเห็น
eyesore(n) สิ่งที่อุจาดตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yes got it[yes got it] (colloq, abbrev) yes got it
yes got it[yes got it] (colloq, abbrev) yes got it

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes it isใช่ค่ะ My Lovely Sam-Soon (2005)
Yes !ใช่! Episode #1.6 (2011)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ หากคุณไม่ได้พาเธอออกมาในคืนนี้ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ คุณกำลังจะสูญเสีย Help! (1965)
# You're going to lose, yes yes, you're going to lose that girlใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose that girl, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ Help! (1965)
# You're going to lose, yes yes, you're going to lose that girlคุณกำลังจะสูญเสีย ใช่ใช่คุณกำลังจะสูญเสียผู้หญิงที่ ฉันจะทำให้จุด Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yesA big earthquake occurred in India yesterday.
yesA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
yesA burglar broke into the shop yesterday.
yesAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
yesA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
yesA fire broke out in the neighborhood yesterday.
yesA fire broke out the day before yesterday.
yesA girl drowned in the pond yesterday.
yesA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
yes"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
yesAh yes, two right.
yesAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ(int) Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai Definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
ครับผม(end) yes, Syn. ครับ, ขอรับ, Ant. ค่ะ, Example: ท่านเพิ่งกลับไปเมื่อสัก 10 นาทีครับผม, Thai Definition: คำรับแสดงการเชื่อฟังหรือรับฟังคำสั่ง
เมื่อวาน(n) yesterday, Syn. เมื่อวานนี้, Ant. วันนี้, Example: เมื่อวาน ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน, Thai Definition: วันก่อนวันนี้
นั่นซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai Definition: บอกการยอมรับ
นั่นน่ะซี(int) yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นนะซี ผมถึงว่าทำไมเขาถึงรีบร้อนแท้, Thai Definition: เห็นคล้อยตาม
ย่ะ(end) yes, Thai Definition: คำรับ (ถือเป็นคำไม่สุภาพ)
วาน(adv) yesterday, Syn. วันวาน, เมื่อวาน, วานนี้, Ant. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, พรุ่ง, วันพรุ่ง, Example: มันเล่นรวนผมตั้งแต่วานแล้ว, Thai Definition: วันก่อนวันนี้วันหนึ่ง
อ้อ(int) oh, See also: yes, well, right, Syn. อ๋อ, Example: อ้อ! ระนาดฝั่งโน้นเขาตีกันแบบนี้หรือ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
อ๋อ(int) oh, See also: yes, well, right, Syn. อ้อ, Example: อ๋อ! ไม่เป็นไรหรอกครับ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงว่ารู้แล้ว เข้าใจแล้ว หรือนึกได้
ขอรับ(end) yes, See also: sir, right, Syn. ครับ, ขอรับกระผม, Example: ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ, Thai Definition: คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
บ่อ[bø] (x) EN: [ question word for yes-no questions ]  FR: [ particule interrogative ]
เบิกตา[boēk tā] (v, exp) EN: widen ; open one's eyes wide  FR: ouvrir les yeux
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เช้าวานนี้[chāo wānnī] (x) EN: yesterday morning
ช้อนตา[chøn tā] (v, exp) EN: raise one's eyes  FR: lever les yeux
ได้[dāi = dai] (x) EN: yes ; that's possible ; certainly  FR: oui ; c'est possible ; certainement
อือ[eū] (interj) EN: yeah ; right ; yes ; aye  FR: oui
เห็นกับตา[hen kap tā] (v, exp) EN: see with one's own eyes  FR: voir de ses propres yeux ; constater
จ้ะ[ja] (x) EN: yes ; ok ; right  FR: oui

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
yes
yest
yesen
yeses
yeske
yeshiva
yessuey
yesterday
yesterday
yesterdays

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yes
yeses
yester-
yesterday
yesterdays

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昨天[zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ,  ] yesterday #411 [Add to Longdo]
昨日[zuó rì, ㄗㄨㄛˊ ㄖˋ,  ] yesterday #696 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] yes #1,086 [Add to Longdo]
昨晚[zuó wǎn, ㄗㄨㄛˊ ㄨㄢˇ,  ] yesterday evening; last night #1,955 [Add to Longdo]
是的[shì de, ㄕˋ ㄉㄜ˙,  ] yes #3,538 [Add to Longdo]
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] yesterday #7,087 [Add to Longdo]
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ,    ] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ja | ja | ja, klaryes | yea; yep | yeah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
かい(P);かえ[kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) #1,745 [Add to Longdo]
有無[うむ(P);ゆうむ(ok), umu (P); yuumu (ok)] (n) (1) (See 有り無し) existence or nonexistence; presence or absence; (2) consent or refusal; yes or no; (3) { comp } flag indicator; presence or absence marker; (P) #5,315 [Add to Longdo]
はい[hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) #6,143 [Add to Longdo]
[てん, ten] (adv, adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain) #6,497 [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) #7,332 [Add to Longdo]
賛否[さんぴ, sanpi] (n) yes and no; for and against; (P) #7,424 [Add to Longdo]
ええ[ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb #11,162 [Add to Longdo]
昨日[きのう(P);さくじつ(P), kinou (P); sakujitsu (P)] (n-adv, n-t) yesterday; (P) #11,742 [Add to Longdo]
視線[しせん, shisen] (n) one's line of sight; one's gaze; one's eyes (looking); glance; gaze; look; (P) #13,145 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヘイズ[へいず, heizu] Hayes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yes \Yes\, adv. [OE. yis, [yogh]is, [yogh]es, [yogh]ise, AS.
   gese, gise; probably fr. ge['a] yea + sw[=a] so. [root]188.
   See {Yea}, and {So}.]
   Ay; yea; -- a word which expresses affirmation or consent; --
   opposed to {no}.
   [1913 Webster]
 
   Note: Yes is used, like yea, to enforce, by repetition or
      addition, something which precedes; as, you have done
      all this -- yes, you have done more. "Yes, you despise
      the man books confined." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The fine distinction between `yea' and `yes,' `nay'
      and `no,' that once existed in English, has quite
      disappeared. `Yea' and `nay' in Wyclif's time, and a
      good deal later, were the answers to questions framed
      in the affirmative. `Will he come?' To this it would
      have been replied, `Yea' or `Nay', as the case might
      be. But, `Will he not come?' To this the answer would
      have been `Yes' or `No.' Sir Thomas More finds fault
      with Tyndale, that in his translation of the Bible he
      had not observed this distinction, which was evidently
      therefore going out even then, that is, in the reign of
      Henry VIII.; and shortly after it was quite forgotten."
      --Trench.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yes
   n 1: an affirmative; "I was hoping for a yes" [ant: {no}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top