ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

winery

W AY1 N ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winery-, *winery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winery(n) โรงกลั่นเหล้าองุ่น, See also: สถานที่ทำเหล้าองุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winery(ไว'เนอะรี) n. กิจการทำเหล้าองุ่น, โรงกลั่นเหล้าองุ่น pl. wineries

English-Thai: Nontri Dictionary
winery(n) โรงทำเหล้าองุ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, it's from that winery near Barcelona where our car broke down.ใช่ มาจากโรงกลั่นใกล้บาเซโลน่า ที่ที่รถเราเสีย I Know Who You Are (2010)
She's not here at the winery either, Dad.เธอไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะพ่อ Cinderella's Sister (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINERY W AY1 N ER0 IY0
WINERY'S W AY1 N ER0 IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワイナリー[wainari-] (n) winery [Add to Longdo]
酒造場[しゅぞうじょう, shuzoujou] (n) brewery; distillery; winery [Add to Longdo]
銘醸[めいじょう, meijou] (n) famous winery; famous brewery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Winery \Win"er*y\, n. [Cf. F. vinerie.]
     A place where grapes are converted into wine.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  winery
      n 1: distillery where wine is made [syn: {winery}, {wine maker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top