ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wednesday

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wednesday-, *wednesday*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Wednesday(n) วันพุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wednesday(เวนซ'เด) n.. วันพุธ
wednesdays(เวนซ'เดซ) adv. ในวันพุธ, ทุกวันพุธ
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)

English-Thai: Nontri Dictionary
Wednesday(n) วันพุธ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can smell Thursday all the way back to Wednesday when people put the garbage out.วันพฤหัสกับพุธฉันก็ได้กลิ่น เวลาคนเอาขยะไปทิ้ง *batteries not included (1987)
Wednesday would be better than Thursday.ฉันจะคิดถึงคุณ Big (1988)
-There's only Wednesday left.- มีแต่ของวันพุธ Gattaca (1997)
How about 2 Wednesdays from now?เอาเป็นวันพุธถัดจากนี้อีก 2 อาทิตย์เป็นไง? Il Mare (2000)
The Ruby's on loan from the raja of India and will be on display Wednesday night at the mayor's fund-raiser.ทับทิมถูกยืมมาแสดงจาก ราชาอินเดีย... และจะออกแสดงในคืนวันพุธ... ในงานการกุศลของนายกเทศมนตรี Inspector Gadget 2 (2003)
Make the appointment for next Wednesday at 2:00pmลองนัดไว้ วันพุธหน้า สักบ่ายสองละกัน Uninvited (2003)
"On Wednesday I got in trouble for a drawing I didn't do.I got in trouble for a drawing I didn't do. The Butterfly Effect (2004)
We're starting a new intro ballroom series for singles, I recommend that beginners start with that, There's still room in the class, lt meets every Wednesday at 7:30, for eight weeks, เรากำลังจะเริ่มเรียนบอลรูมกัน แบบเต้นเดี่ยว ฉันขอแนะนำว่าคนเพิ่งเริ่มเรียนควรเริ่มด้วยอันนี้ ยังมีที่ว่างเหลืออยู่ ทุกวันพุธ ตอน 19.30น 8 อาทิตย์นะคะ Shall We Dance (2004)
From now on, no water on Mondays, Wednesdays and Fridays.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ปิดน้ำตามเวลา Kung Fu Hustle (2004)
- Next Wednesday - Yeah?พุธหน้าเหรอ? 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Next Wednesday 8/7c only on ABC.Next Wednesday 8/7c only on ABC. Pilot: Part 1 (2004)
You were here on Wednesday just minutes after you killed your wife.คุณมาที่นี่เมื่อวันพุธ เพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากที่คุณฆ่าภรรยาคุณ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wednesdayBob suggested that the party be put off till Wednesday.
wednesdayCan you give me a ride to the office on Wednesday?
wednesdayDerby Day is Wednesday fortnight.
wednesdayDo you have anything next Wednesday?
wednesdayI have to hand in my report by next Wednesday.
wednesdayI will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.
wednesdayI work every other day: Monday, Wednesday and Friday.
wednesdayI work every other day: Monday, Wednesday, and Friday.
wednesdayNext Wednesday will be fine.
wednesdayOur club will hold its monthly meeting next Wednesday.
wednesdayPlease let me know by Wednesday if you can't attend.
wednesdaySchool begins at half past eight expected on Wednesdays and Saturday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุธ(n) Wednesday, Syn. วันพุธ, Example: บริษัท เจ เอส แอล ได้เช่าเวลาช่วงวันพุธ และพฤหัสเพื่อเสนอละครเรื่อง มุกมังกร, Count Unit: วัน, Thai Definition: ชื่อวันที่ 4 แห่งสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันพุธ[wan phut] (n) EN: Wednesday  FR: mercredi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wednesday
wednesday
wednesdays
wednesdays
wednesday's
wednesday's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wednesday
Wednesdays

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周三[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ,   /  ] Wednesday #5,693 [Add to Longdo]
星期三[xīng qī sān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ,   ] Wednesday #14,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) #197 [Add to Longdo]
水曜[すいよう, suiyou] (n-adv, n) Wednesday; (P) #2,949 [Add to Longdo]
水曜日[すいようび, suiyoubi] (n-adv, n-t) Wednesday; (P) #5,661 [Add to Longdo]
ウエンズデー[uenzude-] (n) Wednesday [Add to Longdo]
灰の水曜日[はいのすいようび, hainosuiyoubi] (n) Ash Wednesday [Add to Longdo]
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wednesday \Wednes"day\ (?; 48), n. [OE. wednesdai, wodnesdei,
   AS. W[=o]dnes d[ae]g, i. e., Woden's day (a translation of L.
   dies Mercurii); fr. W[=o]den the highest god of the Teutonic
   peoples, but identified with the Roman god Mercury; akin to
   OS. W[=o]dan, OHG. Wuotan, Icel. O[eth]inn, D. woensdag
   Wednesday, Icel. [=o][eth]insdagr, Dan. & Sw. onsdag. See
   {Day}, and cf. {Woden}, {Wood}, a.]
   The fourth day of the week; the next day after Tuesday.
   [1913 Webster]
 
   {Ash Wednesday}. See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Wednesday
   n 1: the fourth day of the week; the third working day [syn:
      {Wednesday}, {Midweek}, {Wed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top