ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walk on

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk on-, *walk on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk on[PHRV] เดินต่อไป
walk on[PHRV] เดินประกอบฉาก
walk on[PHRV] เดินบน
walk on[PHRV] เหยียบย่ำ, See also: ทับถม, Syn. step on, trample on, tread on, walk over
walk on air[IDM] มีความสุขมากๆ
walk on eggs[IDM] ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก
walk on eggs[SL] ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on thin ice
walk on thin ice[SL] ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on eggs
walk on eggshells[IDM] ระมัดระวังอย่างมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why should we not walk on the pavements like other men?ทำไมเราจะเดินบนทางเท้า เหมือนคนอื่นไม่ได้ล่ะ Gandhi (1982)
# As we walk on by# ขณะที่เราเดินบนโดย The Birdcage (1996)
You see them, but most of the time you just walk on by.คุณมองเห็นเขา แต่ส่วนใหญ่แล้ว / คุณแค่เดินผ่านไป... City of Angels (1998)
I smell... a walk on a moonlit beach in Acapulco.อ๋อ ผมได้กลิ่น การเดินทอดน่องท่ามกลางแสงจันทร์ บนชายหาดอะคาพุลโก้ Woman on Top (2000)
I know most people think you walk on water, coach.มีหลายคนที่คิดว่าคุณคือพระเจ้านะ, โค้ช Hothead (2001)
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง Mulan 2: The Final War (2004)
When I was little I had to walk on crutches.ตอนฉันเด็กๆ... ...ฉันต้องเดินด้วยไม้เท้า Resident Evil: Apocalypse (2004)
The water is frozen over enough to walk on.น้ำแข็งตัวพอจะเดินได้แล้ว The Day After Tomorrow (2004)
It's like seeing a dog walk on its hind legs.เหมือนเวลาเห็นสุนัข เดินด้วยขาที่ซ่อนไว้ Mean Girls (2004)
God only knows how you walk on these, Bob.นี่คุณทนเดินไปได้ยังไงกันเนี่ย The Great Raid (2005)
Everyone wants to walk on me, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบฉัน, แต่มีน้อยคนที่จะทำได้. Transporter 2 (2005)
Everyone wants to walk on it, but only a happy few ever have.ทุกคนอยากเหยียบมัน แต่น้อยคนที่จะทำได้. Transporter 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walk onA fly can walk on the ceiling.
walk onAfter dinner I walk on the beach.
walk onA mouse went for a walk on the table.
walk onDon't walk on the grass.
walk onIt crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.
walk onIt's dangerous to walk on railway lines.
walk onIt's pleasant to take a walk on the plateau.
walk onKate tries to walk on tiptoe.
walk onLet's walk on the beach after dinner.
walk onMy grandfather goes for a walk on fine days.
walk onNothing is more pleasant than to take a walk on a fine spring day.
walk onThe ice is thick enough to walk on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อง[V] walk stealthily, See also: walk on tiptoe, tiptoe, Syn. ย่องเดิน, Example: ฉันย่องไปบนไม้กระดานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง, Thai definition: เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบาๆ
หย่ง[V] tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai definition: ทำให้สูงขึ้น
ไต่ลวด[V] walk on the tightrope, Syn. เดินบนลวด, การแสดงไต่ลวด, Example: เขาสามารถไต่ลวดได้ไกลหลายเมตรโดยไม่ตก, Thai definition: การแสดงอย่างหนึ่งเดินไปบนลวด
กระโหย่ง[V] walk on the toes, See also: go on tip-toe, Syn. กระหย่ง, หย่ง, โหย่ง, Example: น้องกระโหย่งเท้าเดินเพราะพื้นสกปรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth   FR: être à pied ; aller à pied
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds

Japanese-English: EDICT Dictionary
竹馬[たけうま;ちくば, takeuma ; chikuba] (n) (walk on) stilts; bamboo horse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top