ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertically

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertically-, *vertically*, vertical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertically(n) อย่างตั้งตรง, See also: อย่างเป็นแนวดิ่ง, Syn. crosswise

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertically opposite angles; vertical anglesมุมตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
vertically(adv) in a vertical direction

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Vertically

adv. In a vertical manner, position, or direction; perpendicularly; as, to look down vertically; to raise a thing vertically. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those rich midgets from those infomercials gave the school some huge grant, and started a school for the vertically challenged and a fraternity.พวกคนแคราะรํ่ารวยจากการโฆษณาให้เงินมหาวิทลัยเยอะ และสร้างโรงเรียนสำหรับคนที่มีความท้าทายในแนวตั้ง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
I had no idea that the effects had been transfered vertically from his mother.ผมไม่เคยรู้ว่าผลของยาถูกถ่ายทอด โดยตรงจากแม่ของมัน Rise of the Planet of the Apes (2011)
Okay, the cut should be made vertically along the widest point of the Unbezahlbar.โอเค รอยตัด ควรจะทำให้เป็นแนวตรง ยาวไปกับจุดที่กว้างที่สุด ของอันเบซาลบาร์ The Thing with Feathers (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดิ่ง(adv) perpendicularly, See also: vertically, straight, Syn. ตรง, แน่ว, Example: เขาดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[ding] (adv) EN: perpendicularly ; vertically ; straight  FR: perpendiculairement ; verticalement
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[mum trongkhām nai naēoding] (n, exp) EN: vertically opposite angles

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vertically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertically

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheitelwinkel { m } | Scheitelwinkel { pl }vertically opposed angle | vertically opposed angles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
九輪[くりん, kurin] (n) kurin (nine vertically stacked rings of a pagoda finial); pagoda finial [Add to Longdo]
縦割り[たてわり, tatewari] (n) dividing vertically; vertical split; top-to-bottom sectioning; division into sections; splitting lengthwise [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
縦社会;立て社会[たてしゃかい, tateshakai] (n) vertically structured society [Add to Longdo]
縦読み[たてよみ, tateyomi] (n, vs) reading vertically down horizontal text (e.g. as a simple code) [Add to Longdo]
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles [Add to Longdo]
短冊(P);短籍;短尺[たんざく;たんじゃく(P), tanzaku ; tanjaku (P)] (n) (1) long, narrow card on which Japanese poems are written (vertically); strip of paper; (2) (abbr) (See 短冊形) thin rectangle; (P) [Add to Longdo]
傍線[ぼうせん, bousen] (n) underline; side line (equivalent to underlining in vertically written text) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top