ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

veracious

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veracious-, *veracious*, veraciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veracious(adj) ซึ่งพูดความจริง, See also: ซึ่งมีวาจาสัตย์, ซื่อสัตย์, Syn. honest, truthful, Ant. dishonest, mendacious
veraciously(adv) อย่างมีวาจาสัตย์
veraciousness(n) การมีวาจาสัตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veracious(วะเร'เชิส) adj. พูดความจริง, เป็นความจริง, แท้จริง, ซื่อ, มีสัจจะ, มีวาจาสัตย์., See also: veraciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
veracious(adj) จริง, เชื่อถือได้, ซื่อ, มีวาจาสัตย์

WordNet (3.0)
veracious(adj) habitually speaking the truth
veracious(adj) precisely accurate, Syn. right

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Veraciousa. [ L. verax, -acis, fr. verus true. See Very. ] 1. Observant of truth; habitually speaking truth; truthful; as, veracious historian. [ 1913 Webster ]

The Spirit is most perfectly and absolutely veracious. Barrow. [ 1913 Webster ]

2. Characterized by truth; true; not false; as, a veracious account or narrative. [ 1913 Webster ]

The young, ardent soul that enters on this world with heroic purpose, with veracious insight, will find it a mad one. Carlyle. [ 1913 Webster ]

Veraciouslyadv. In a veracious manner. [ 1913 Webster ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veracious
veraciously

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsliebend { adj } | wahrheitsliebender | am wahrheitsliebendstenveracious | more veracious | most veracious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正確[せいかく, seikaku] (adj-na, n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P) #2,508 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top