ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valour

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valour-, *valour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
valour(n) ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความเป็นวีรบุรุษ

WordNet (3.0)
heroism(n) the qualities of a hero or heroine; exceptional or heroic courage when facing danger (especially in battle), Syn. gallantry, valour, valor, valiancy, valiance, valorousness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have never for a moment doubted the valour and the wisdom of this choice.ข้าไม่เคยสงสัย ในความกล้า และภูมิปัญญาสำหรับทางเลือกนี้ The Diamond of the Day: Part One (2012)
You proved your valour many times over by defending the Wall from the wildling attack.แสดงให้เห็นความกล้าหาญของท่าน มาหลายต่อหลายครั้ง ด้วยการปกป้องกำแพง จากการโจมตีของคนเถื่อน High Sparrow (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรียญกล้าหาญ[rīen klāhān] (n, exp) EN: decoration for bravery ; decoration for valour

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valour

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇者[ゆうしゃ;ゆうじゃ, yuusha ; yuuja] (n) (See 勇士) hero; the brave; man of valour (valor) #4,991 [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) #7,223 [Add to Longdo]
英武[えいぶ, eibu] (adj-na, n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
剛果[ごうか, gouka] (n) valor and decisiveness (valour) [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na, n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
猛者[もさ, mosa] (n) man of valour; man of valor; stalwart [Add to Longdo]
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na, n) bravery; valor; valour; military prowess [Add to Longdo]
勇猛[ゆうもう, yuumou] (adj-na, n) daring; bravery; valor; valour [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top