ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up-, *up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
cough up(vi, slang) จ่ายเงิน, ควักตังค์
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
up(adv) ในแนวขึ้น, See also: ในทิศทางขึ้น, Ant. down
up(prep) ข้างบน, Ant. down
up(prep) ไปตาม, Syn. along, Ant. down
up(adv) ตั้งตรง, Syn. upright, Ant. down
up(adj) ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น, Syn. increased, Ant. decreased
up(vt) ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. raise
up(vi) ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
up(n) การเพิ่มขึ้น, Syn. increase, Ant. decrease
UPI(abbr) คำย่อของ United Press International
updo(n) ทรงผมเป็นม้วนบนศีรษะของสตรี, See also: ผมเกล้ามวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
up(อัพ) adj. ขึ้น, ขึ้นไป, อยู่ชั้นบน, ตั้งตรง, อยู่เหนือ, อยู่สูงกว่า, ลุกขึ้น, ตื่นขึ้น, ขึ้นหน้า, เกิดขึ้น, มากขึ้น, ขึ้นเหนือ, เกลี้ยง, แน่นหนา, เร่าร้อน, ไปตามลม, ให้หมด, ให้เสร็จ, ถึงที่สุด, โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น, ยกเว้น, ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม, ริเริ่ม
up-front(อัพ'ฟรันท) adj. จ่ายล่วงหน้า, เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เด่น
up-to-date(อัพ'ทะเดท) adj. ทันสมัย, ปัจจุบัน
upbear(อัพแบร์') vt. ทนต่อ, สูงขึ้น, ลอยขึ้น, สนับสนุน, คำจุน
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น, ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
upbraid(อัพเบรด') vt., vi. ดุด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง, ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing
upchuck(อัพ'ชัค) vi., vt. อาเจียน
upcoming(อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น, กำลังจะมา
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน, บนแผ่นดิน, ภายในประเทศ, ชนบท, ต่างจังหวัด, ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง, หัวเมือง. n. หัวเมือง, ต่างจังหวัด, บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
up(adj) สุดสิ้น, สูง, เพิ่ม, เหนือ, อยู่บน
up(adv) ขึ้นไป, ตรง, อยู่เหนือ, โดยสิ้นเชิง, ให้หมด
up(pre) บน, เหนือ, ข้างบน, ถึง, ไปยัง
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย, ทันเหตุการณ์, ปัจจุบัน
upbraid(vt) ติเตียน, ดุด่า, ตำหนิ, ประณาม
upbringing(n) การเลี้ยงดู, การอบรม, การศึกษา, การสั่งสอน
upheaval(n) การยกสูงขึ้น, กลียุค, การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
upheave(vt) ยกสูงขึ้น, ยกระดับขึ้น
upheld(vt pt และ pp ของ) uphold
uphill(adv) ขึ้นเขา, ขึ้นเนิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Up and Down clauseข้อกำหนดการปรับค่า มีความหมายเหมือนกับ escalator clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
updraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
upgradeยกระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upgradeยกระดับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
upliftการยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Upanishadsอุปนิษัท [TU Subject Heading]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน, Example: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Updraughtการไหลขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Upglide cloudเมฆอัพไกลด [อุตุนิยมวิทยา]
upgradeยกระดับ, Example: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Upgradingการยกระดับ [TU Subject Heading]
upland riceข้าวไร่, ข้าวที่ปลูกได้บนที่ดอนหรือบนภูเขาไม่มีน้ำขังในพื้นที่ที่ปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uplift pressureuplift pressure, ความดันขึ้นของน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uploadบรรจุขึ้น, บรรจุขึ้น คือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง เครื่องที่ส่งข้อมูล เรียกว่า ตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" หรือการส่งข้อมูลจากเครือข่ายไปยังแม่ข่าย <p>เขียนทับศัพท์เป็น อัปโหลด [คอมพิวเตอร์]
upper boundaryขอบบน, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นนั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นถัดไปชั้นหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
up come home(n, vt, adj) กลับบ้าน
up to snuff[อัพ ทู สนัพ] บางคนหรือบางสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์หรือคุณภาพที่ยอมรับได้ (โดยมากใช้ความหมายเชิงลบ)
up-selling(n) เป็นภาษาการตลาด หมายถึง การแนะนำเพื่อขายสินค้า หรือ บริการ ที่มีราคาสูงกว่าให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจซื้อสินค้า (หรือ บริการ) ส่วนมากจะเป็นสินค้า (หรือ บริการ) ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า หรือ ดีกว่า สินค้า (หรือ บริการ) ที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจเลือก, See also: up-sales
upanishads(n) คัมภีร์อุปนิษัท
Upscale(adj) กว้างขวาง ที่มีขนาดใหญ่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up we go.เอาล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
Up his nose?ในจมูกงั้นหรอ Here Comes the Flood (2008)
Up top!แปะบน! Trolls (2016)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-What'll we do? -Let's sneak up on it.สิ่งที่เราจะทำอย่างไร ลองแอบ ขึ้นกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-It's up there. -Yeah.มันขึ้นอยู่ที่นั่น ใช่. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Shut up and tell her to get out!ปิดขึ้นและบอกเธอได้รับการ ออก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Next thing ya know she'll be tying' your beards up in pink ribbons and smelling' ya up with that stuff called "perfoom."สิ่งต่อไปที่ยารู้ เธอจะได้รับการคาด 'ของคุณ เคราขึ้นมาในริบบิ้นสีชมพู Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him up on the tub.รับเขาขึ้นไปบนอ่าง ได้รับเขา ขึ้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Get him up on the tub!รับเขาขึ้นไปบนอ่าง! ในอ่าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Go right on up now, my dear.ไปทางด้านตรงบนขึ้นตอนนี้ที่ รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
up3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
upA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
upA big car drew up and a tall lady got out.
upA bird was flying high up in the sky.
upA boy needs a father he can look up to.
upA car drew up at the entrance.
upA car drew up at the main gate.
upA car drew up in front of my house.
upA castle stands a little way up the hill.
upAccordingly I gave up my plans.
upAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
upAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมปลาย(n) upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ยูพีเอส(n) UPS, See also: uninterruptable power supply, Syn. ระบบจ่ายไฟสำรอง
เครื่องทำไฟสำรอง(n) UPS, See also: uninterruptible power system, Syn. เครื่องสำรองไฟ, Example: หากกระแสไฟเกิดลดต่ำกว่าระดับมาตรฐาน เครื่องสำรองไฟก็จะเปลี่ยนไปใช้กระแสไฟจากแบตเตอรีแทน
ขึ้นๆ ลงๆ(v) up and down, Syn. ขึ้นลง, Example: แม่ขึ้นๆ ลงๆ บันไดหลายรอบแล้ว เดี๋ยวก็เป็นลมไปจนได้, Thai Definition: เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นลงสลับกันไปมา
ความถูกต้อง(n) uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
สาธุชน(n) good person, See also: upright person, honest person, righteous person, Syn. คนดี, คนซื่อสัตย์, Example: การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนทั่วทุกวงการอย่างกว้างขวาง, Thai Definition: คนที่มีคุณงามความดี (ใช้ในการยกย่อง), Notes: (บาลี)
วุฒิสภา(n) Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai Definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
เก๋งพั้ง(n) upper deck, See also: living quarters, Syn. สำปั้น, Example: เขาวักน้ำก้นคลองล้างหน้าล้างตา หัวหูพอเป็นพิธี ก่อนจะเข็นเก๋งพั้งไปข้างหน้าอย่างช้าๆ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือสำปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางลำ
ขึ้นมา(v) upward, See also: rise, Ant. ลงมา, Example: พอเขาขึ้นมาถึงห้องพักก็หมดแรงพอดี, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่ไปสู่ทิศทางข้างบน (ผู้พูดอยู่ทิศทางข้างบนแล้ว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [ m ] ; souper (Belg.) [ m ]
อาหารมื้อสุดท้าย[Āhān Meū Sutthāi] (n, prop) EN: The Last Supper  FR: Cène [ f ]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [ m ] ; souper [ m ] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
up
upp
ups
up's
upon
upham
upped
upper
upset
upset

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
up
up-
ups
upon
Upton
upped
upper
upset
upset
Upjohn

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted #1,009 [Add to Longdo]
截至[jié zhì, ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ,  ] up to (a time); by (a time) #2,775 [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ,  ] up and down; top and bottom; old and new #2,849 [Add to Longdo]
向上[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ,  ] upwards; uplifting #4,279 [Add to Longdo]
至此[zhì cǐ, ㄓˋ ㄘˇ,  ] up until now; so far #6,445 [Add to Longdo]
上游[shàng yóu, ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ,   /  ] upper reaches; advanced position #6,998 [Add to Longdo]
抬起[tái qǐ, ㄊㄞˊ ㄑㄧˇ,  ] uplift #7,611 [Add to Longdo]
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ,   /  ] upstairs #8,041 [Add to Longdo]
热潮[rè cháo, ㄖㄜˋ ㄔㄠˊ,   /  ] upsurge; popular craze #8,216 [Add to Longdo]
高涨[gāo zhǎng, ㄍㄠ ㄓㄤˇ,   /  ] upsurge; (tensions etc) run high #8,835 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามเกี่ยวกับหัวข้อสนทนาไหม่ เช่น Was machst du überhaupt momentan? เธอทำอะไรอยู่ตอนนี้, See also: eigentlich, denn
Gruppen(n) |pl.|, See also: die Gruppe
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier
Hauptbahnhof(n) |der, pl. Hauptbahnhöfe| สถานีรถไฟใหญ่, สถานีรถไฟประจำเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufwind { m } | Aufwinde { pl }up wind | up winds [Add to Longdo]
Betriebszeit { f }up time [Add to Longdo]
Upgrade { n } [ comp. ]; verbesserte Version { f }upgrade [Add to Longdo]
Upwelling { n }; nährstoffreiche Aufwärtsströmung aus der Tiefseeupwelling; nutrient-rich upward current from the deep sea [Add to Longdo]
aktuell { adj } | aktueller | am aktuellstenup to date | more up to date | most up to date [Add to Longdo]
auf und abup and down [Add to Longdo]
bis; bis zu | bis jetzt | bis zu 10 Personenup to; up until; up till | up to now | up to ten persons [Add to Longdo]
bisher; bislangup to now; so far [Add to Longdo]
bislang; bis jetztup to the present [Add to Longdo]
drobenup there [Add to Longdo]
bis einschließlich nächster Wocheup to and including next week [Add to Longdo]
talaufwärts { adj }up the valley [Add to Longdo]
UPU : WeltpostvereinUPU : Universal Postal Union [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา, มหาวิทยาลัย
beaucoup(adj, adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !

Japanese-English: EDICT Dictionary
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
[ba] (prt) indicates supposition; if ... then; (P) #67 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er #90 [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) #104 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, pref) upper; upward; outer; surface; top #111 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\ ([u^]p), adv. [AS. up, upp, [=u]p; akin to OFries. up,
   op, D. op, OS. [=u]p, OHG. [=u]f, G. auf, Icel. & Sw. upp,
   Dan. op, Goth. iup, and probably to E. over. See {Over}.]
   [1913 Webster]
   1. Aloft; on high; in a direction contrary to that of
    gravity; toward or in a higher place or position; above;
    -- the opposite of {down}.
    [1913 Webster]
 
       But up or down,
       By center or eccentric, hard to tell. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in many derived uses, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) From a lower to a higher position, literally or
      figuratively; as, from a recumbent or sitting
      position; from the mouth, toward the source, of a
      river; from a dependent or inferior condition; from
      concealment; from younger age; from a quiet state, or
      the like; -- used with verbs of motion expressed or
      implied.
      [1913 Webster]
 
         But they presumed to go up unto the hilltop.
                          --Num. xiv.
                          44.
      [1913 Webster]
 
         I am afflicted and ready to die from my youth
         up.                --Ps.
                          lxxxviii. 15.
      [1913 Webster]
 
         Up rose the sun, and up rose Emelye. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         We have wrought ourselves up into this degree of
         Christian indifference.      --Atterbury.
      [1913 Webster]
    (b) In a higher place or position, literally or
      figuratively; in the state of having arisen; in an
      upright, or nearly upright, position; standing;
      mounted on a horse; in a condition of elevation,
      prominence, advance, proficiency, excitement,
      insurrection, or the like; -- used with verbs of rest,
      situation, condition, and the like; as, to be up on a
      hill; the lid of the box was up; prices are up.
      [1913 Webster]
 
         And when the sun was up, they were scorched.
                          --Matt. xiii.
                          6.
      [1913 Webster]
 
         Those that were up themselves kept others low.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Helen was up -- was she?     --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Rebels there are up,
         And put the Englishmen unto the sword. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         His name was up through all the adjoining
         provinces, even to Italy and Rome; many desiring
         to see who he was that could withstand so many
         years the Roman puissance.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Thou hast fired me; my soul's up in arms.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Grief and passion are like floods raised in
         little brooks by a sudden rain; they are quickly
         up.                --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         A general whisper ran among the country people,
         that Sir Roger was up.      --Addison.
      [1913 Webster]
 
         Let us, then, be up and doing,
         With a heart for any fate.    --Longfellow.
      [1913 Webster]
    (c) To or in a position of equal advance or equality; not
      short of, back of, less advanced than, away from, or
      the like; -- usually followed by to or with; as, to be
      up to the chin in water; to come up with one's
      companions; to come up with the enemy; to live up to
      engagements.
      [1913 Webster]
 
         As a boar was whetting his teeth, up comes a fox
         to him.              --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (d) To or in a state of completion; completely; wholly;
      quite; as, in the phrases to eat up; to drink up; to
      burn up; to sum up; etc.; to shut up the eyes or the
      mouth; to sew up a rent.
      [1913 Webster]
 
   Note: Some phrases of this kind are now obsolete; as, to
      spend up (--Prov. xxi. 20); to kill up (--B. Jonson).
      [1913 Webster]
    (e) Aside, so as not to be in use; as, to lay up riches;
      put up your weapons.
      [1913 Webster]
 
   Note: Up is used elliptically for get up, rouse up, etc.,
      expressing a command or exhortation. "Up, and let us be
      going." --Judg. xix. 28.
      [1913 Webster]
 
         Up, up, my friend! and quit your books,
         Or surely you 'll grow double.   --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
   {It is all up with him}, it is all over with him; he is lost.
    
 
   {The time is up}, the allotted time is past.
 
   {To be up in}, to be informed about; to be versed in.
    "Anxious that their sons should be well up in the
    superstitions of two thousand years ago." --H. Spencer.
 
   {To be up to}.
    (a) To be equal to, or prepared for; as, he is up to the
      business, or the emergency. [Colloq.]
    (b) To be engaged in; to purpose, with the idea of doing
      ill or mischief; as, I don't know what he's up to.
      [Colloq.]
 
   {To blow up}.
    (a) To inflate; to distend.
    (b) To destroy by an explosion from beneath.
    (c) To explode; as, the boiler blew up.
    (d) To reprove angrily; to scold. [Slang]
 
   {To bring up}. See under {Bring}, v. t.
 
   {To come up with}. See under {Come}, v. i.
 
   {To cut up}. See under {Cut}, v. t. & i.
 
   {To draw up}. See under {Draw}, v. t.
 
   {To grow up}, to grow to maturity.
 
   {Up anchor} (Naut.), the order to man the windlass
    preparatory to hauling up the anchor.
 
   {Up and down}.
    (a) First up, and then down; from one state or position to
      another. See under {Down}, adv.
 
         Fortune . . . led him up and down. --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (b) (Naut.) Vertical; perpendicular; -- said of the cable
      when the anchor is under, or nearly under, the hawse
      hole, and the cable is taut. --Totten.
 
   {Up helm} (Naut.), the order given to move the tiller toward
    the upper, or windward, side of a vessel.
 
   {Up to snuff}. See under {Snuff}. [Slang]
 
   {What is up?} What is going on? [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\, prep.
   1. From a lower to a higher place on, upon, or along; at a
    higher situation upon; at the top of.
    [1913 Webster]
 
       In going up a hill, the knees will be most weary; in
       going down, the thihgs.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. From the coast towards the interior of, as a country; from
    the mouth towards the source of, as a stream; as, to
    journey up the country; to sail up the Hudson.
    [1913 Webster]
 
   3. Upon. [Obs.] "Up pain of death." --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\, n.
   The state of being up or above; a state of elevation,
   prosperity, or the like; -- rarely occurring except in the
   phrase ups and downs. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
   {Ups and downs}, alternate states of elevation and
    depression, or of prosperity and the contrary. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       They had their ups and downs of fortune.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up \Up\, a.
   Inclining up; tending or going up; upward; as, an up look; an
   up grade; the up train.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 up
   adv 1: spatially or metaphorically from a lower to a higher
       position; "look up!"; "the music surged up"; "the
       fragments flew upwards"; "prices soared upwards";
       "upwardly mobile" [syn: {up}, {upwards}, {upward},
       {upwardly}] [ant: {down}, {downward}, {downwardly},
       {downwards}]
   2: to a higher intensity; "he turned up the volume" [ant:
     {down}]
   3: nearer to the speaker; "he walked up and grabbed my lapels"
   4: to a more central or a more northerly place; "was transferred
     up to headquarters"; "up to Canada for a vacation" [ant:
     {down}]
   5: to a later time; "they moved the meeting date up"; "from
     childhood upward" [syn: {up}, {upwards}, {upward}]
   adj 1: being or moving higher in position or greater in some
       value; being above a former position or level; "the
       anchor is up"; "the sun is up"; "he lay face up"; "he is
       up by a pawn"; "the market is up"; "the corn is up" [ant:
       {down}]
   2: out of bed; "are they astir yet?"; "up by seven each morning"
     [syn: {astir(p)}, {up(p)}]
   3: getting higher or more vigorous; "its an up market"; "an
     improving economy" [syn: {improving}, {up}]
   4: extending or moving toward a higher place; "the up
     staircase"; "a general upward movement of fish" [syn:
     {up(a)}, {upward(a)}]
   5: (usually followed by `on' or `for') in readiness; "he was up
     on his homework"; "had to be up for the game"
   6: open; "the windows are up"
   7: (used of computers) operating properly; "how soon will the
     computers be up?"
   8: used up; "time is up"
   v 1: raise; "up the ante"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 up
  adj.
 
   1. Working, in order. ?The down escalator is up.? Oppose {down}.
 
   2. bring up: vt. To create a working version and start it. ?They brought up
   a down system.?
 
   3. come up vi. To become ready for production use.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 UP
     Uni Processor [system]
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top