ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untaped

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untaped-, *untaped*, untap, untape
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
untapped market(phrase) ตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beneath Lanzhou are a series of untapped jade reserves.หมู่บ้านหลานโจวเป็นเหมืองหยกขนาดใหญ่ Around the World in 80 Days (2004)
It would seem that the Evans family thinks you have untapped potential.ก็ดูเหมือนตระกูลเอฟวานส์จะเห็นว่า เธอเป็นเหมือนเพชรในตมหละมั้ง High School Musical 2 (2007)
Some untapped potential.บางอย่างที่ปลดปล่อยศักยภาพ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
To access untapped parts of their brain, สามารถเข้าถึงส่วนของสมองที่แฝงอยู่ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Untapped energies.เพื่อปลดปล่อยพลังงานแฝงออกมา Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
I can tell. You give off this aura of untapped potential.ผมมีกลิ่นหอมที่มีศักยภาพ Hop (2011)
Now think what the king of Hell could do with that vast, untapped oil well...คิดสิว่า ราชันย์แห่งนรกจะทำอะไรได้ บ้างกับพลังงาน มหาศาลแบบนั้น Mommy Dearest (2011)
An untapped oil well of every fanged, clawed soul.ในหลายๆปีมานี่จะมีสักเท่าไหร่นะ สามสิบล้าน หรือสี่สิบล้าน แค่นั่งตรงนั้น มันก็ตกลงมาและมีค่าที่จะเอาไป The Man Who Would Be King (2011)
Finding Purgatory's important to me -- an untapped oil well of every fanged, clawed soul.ขุมพลังที่ไม่ได้ใช้ของทุกเขี้ยวเล็บวิญญาณ Let It Bleed (2011)
Finding Purgatory's important to me... an untapped oil well of every fanged, clawed soul.ขุมพลังที่ไม่ได้ใช้ของทุกเขี้ยวเล็บวิญญาณ The Man Who Knew Too Much (2011)
The spell's meant to release your untapped power.คาถานี้ใช้เพื่อปลดปล่อย พลังที่กักเก็บไว้ของเธอ Darkness (2012)
You, Henry, you have untapped power and strength and I've always known this.ส่วนนาย เฮนรี่ นายมีพลัง และความแข็งแกร่ง ที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้ และฉันรู้มาโดยตลอด The Teens, They Are a Changin' (2013)
I don't want to scare her, but fear is what usually rouses a fae's untapped powers.ผมไม่ต้องการทำให้เธอตกใจ แต่ความกลัวมันช่วยกระตุ้น ช่วยไขพลังของนางฟ้า Radioactive (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข[khai] (v) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap  FR: ouvrir ; tourner ; desserrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNTAPPED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untapped

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蕴藏[yùn cáng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ,   /  ] to store up; containing untapped quantities #16,178 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anzapfen (Telefonleitung); Spannung abgreifen; anschließen; anklemmen | anzapfend; abgreifend; anschließend; anklemmend | angezapft; abgegrifffen; angeschlossen; angeklemmt | nicht angezapftto tap | tapping | tapped | untapped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  untaped
      adj 1: not recorded on film or tape [syn: {unfilmed}, {untaped}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top