ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsolicited

AH2 N S AH0 L IH1 S IH0 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsolicited-, *unsolicited*, unsolicit, unsolicite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unsolicited goodsของที่ไม่ได้ขอให้ส่งมา, ของที่ส่งมาโดยไม่ได้สั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unsolicited electronic mail messageจดหมายขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unsolicited[อันโซลิส'ซิทิด] (adj) ไม่ได้เรียกร้อง, ไม่ได้เชิญ
unsolicitedไม่มีการเรียกร้อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A word of unsolicited advice--ครูมีคำแนะนำที่ดูไม่ค่อยดูดีนัก-- You've Got Yale! (2009)
Really? Seems like you have an unsolicited opinion.จริงเหรอ ดูเหมือนเธอมีคำแนะนำทั้งๆที่ผมไม่ได้ขอนะ Searching (2011)
A bit of unsolicited advice?จากคำแนะนำไม่ได้รับเชิญนะ The Fasting and the Furious (2011)
I think I'll pass on the unsolicited romantic advice, thank you.ฉันขอไม่รับ คำแนะนำโรแมนติกที่ไม่พึงประสงค์นี้จะดีกว่า The Big Sleep No More (2011)
I could have talked him in if you didn't put an unsolicited tracker under his skin.ฉันคงคุยกับเขาได้ถ้านายไม่ได้ใส่ เครื่องติดตามไว้ใต้ผิวหนังของเขา A Wanted (Inhu)Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNSOLICITED AH2 N S AH0 L IH1 S IH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsolicited (j) ˌʌnsəlˈɪsɪtɪd (uh2 n s @ l i1 s i t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) { comp } spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
不招請勧誘[ふしょうせいかんゆう, fushouseikanyuu] (n) unsolicited promotion [Add to Longdo]
迷惑メール[めいわくメール, meiwaku me-ru] (n) spam; unsolicited email [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsolicited \Unsolicited\
   See {solicited}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsolicited
   adj 1: not asked for; "unasked advice"; "unsolicited junk mail"
       [syn: {unasked}, {unsolicited}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top