ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unguarded

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unguarded-, *unguarded*, unguard, unguarde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unguarded(adj) ไม่มีการป้องกัน, See also: เผลอ, Ant. protect
unguardedly(adv) อย่างไม่มีการป้องกัน, Syn. unconciously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Long brown hair. Gentle, unguarded eyes.ไม่ปิดดวงตา The Lake House (2006)
It takes a criminal mastermind to pull off a heist from an unlocked, unguarded room down the hall.มันเป็นการวางแผนเกี่ยวกับอาชญากรรม ที่ทำให้การปล้นสำเร็จ จากห้องที่ไม่ล็อก ไม่มีการ์ดที่ห้องโถงด้านล่าง Alone (2007)
This is not the kind of guy... who leaves his pickup in an unguarded lot overnight.ไม่น่าจะเป็นพวกที่ชอบจอดรถในที่จอด ที่ไม่มียามเฝ้าทั้งคืนเลยนะ Mr. Brooks (2007)
You are unarmed and unguarded because you know me better than that.ท่านไร้อาวุธและคนคุ้มกันเพราะท่านรู้จักข้าดีกว่านั้น Breaker of Chains (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unguardedHe is utterly unguarded.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unguarded

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unguarded

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbewacht { adj } | unbewachter | am unbewachtestenunguarded | more unguarded | most unguarded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開けっ広げ;明けっ広げ[あけっぴろげ, akeppiroge] (adj-na) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
開け広げ;明け広げ[あけひろげ, akehiroge] (adj-na, n) (obsc) (See 開けっ広げ) unguarded; frank; open [Add to Longdo]
虚をつく;虚を衝く[きょをつく, kyowotsuku] (exp, v5k) to attack the enemy in his unguarded moment [Add to Longdo]
隙を窺う[すきをうかがう, sukiwoukagau] (exp, v5u) to watch for an unguarded moment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unguarded \Unguarded\
   See {guarded}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unguarded
   adj 1: lacking protection or a guard; "an unguarded gate"; "his
       unguarded queen was open to attack"
   2: displaying or feeling no wariness; "an unguarded remark"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top