ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underpinning

AH1 N D ER0 P IH2 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underpinning-, *underpinning*, underpinn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
underpinningสนับสนุน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERPINNING AH1 N D ER0 P IH2 N IH0 NG
UNDERPINNINGS AH1 N D ER0 P IH2 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underpinning (v) ˌʌndəpˈɪnɪŋ (uh2 n d @ p i1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untermauerung { f } | Untermauerungen { pl }underpinning | underpinnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーピニング[anda-piningu] (n) underpinning [Add to Longdo]
下支え[したざさえ, shitazasae] (n, vs) support; backup; prop; backstay; underpinning [Add to Longdo]
農本主義[のうほんしゅぎ, nouhonshugi] (n) principles underpinning an agriculturally based economy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underpinning \Un"der*pin`ning\, n.
   1. The act of one who underpins; the act of supporting by
    stones, masonry, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.)
    (a) That by which a building is underpinned; the material
      and construction used for support, introduced beneath
      a wall already constructed.
    (b) The foundation, esp. of a frame house. [Local, U. S.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underpin \Un`der*pin"\, v. t. [imp. & p. p. {Underpinned}; p.
   pr. & vb. n. {Underpinning}.]
   1. To lay stones, masonry, etc., under, as the sills of a
    building, on which it is to rest.
    [1913 Webster]
 
   2. To support by some solid foundation; to place something
    underneath for support.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top