ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turnpikes

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnpikes-, *turnpikes*, turnpike
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
turnpikes
turnpike

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turnpikes
turnpike

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnpike(n) ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง
turnpike(n) ด่านเก็บเงินบำรุงถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) , ด่านเก็บเงินบำรุงถนน, คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
turnpike(n) ด่านภาษี, ด่านเก็บเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
CAN'T YOU JUST STICK IT ON THE TURNPIKEเธอคงทนไม่รถติดบนทางด่วนไม่ได้หรอก Betty's Wait Problem (2007)
Try Spending Nine Hours With Jane'S Addiction On The Ohio Turnpike.ใช้เวลาอยู่กับ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
He'd rather have a view of the turnpike than the park.เขาได้วิวทางขึ้นทางด่วนแทนที่สวน Joy (2008)
Maybe they're both insomniacs due to the turnpike noise.อาจเป็นเพราะทั้ง 2 คนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน เพราะหนวกหูเสียงด่านทางด่วน Joy (2008)
THE OTHER GUY USES WORDS LIKE "TURNPIKE"ทั้งสองคำเป็นคำท้องถิ่นของฟลอริด้า Soul Mates (2009)
A blister on the turnpike.รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
A blister on a turnpike?รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
And a pathetic 50-year old bachelor wearing 300 dollar jeans in a turnpike manclub.แล้วคนโสดอายุ50ที่ใส่ยีนตัวละ300ดอลล์ The Switch (2010)
Ohio turnpike clocked Jeffries' car running a toll a couple of hours ago.ด่านเก็บเงินโอไฮโอพบรถของเจฟฟรีย์ วิ่งฝ่าด่านไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว Dentist of Detroit (2011)
A retired New York fireman, Randall Meade, pulled the children from a burning bus that had rolled into a ravine off the Jersey Turnpike.นักดับเพลิงที่เกษียณอายุแล้ว แรนเดล มี้ด เขาได้ช่วยเด็กออกจากรถบัสที่กำลังลุกไหม้ โดยรถบัสได้ขับเคลื่อนเข้าไปใน หุบเขาเจอร์ซี่ เทินไพค์ Pilot (2012)
But look, look, look. I stopped on the turnpike, I buy a scratcher.แต่ ฟังนะ ฉันหยุดรถตรงด่านเก็บเงิน ฉันซื้อหวยขูด Snake Eyes (2012)
Well, according to her E-Z pass, she drove down the Jersey Turnpike and exited somewhere near Newark Airport.จากบัตรผ่านทางด่วนของเธอ, เธอไปที่เจอร์ซี่ เทนไพรค์ ลงจากทางด่วนใกล้กับสถานบินนิวอาร์ค Pandora (2012)
Bring up Newton Foundation to Frenchie's Parking, commute time by car at 3:00 pm yesterday via the turnpike.ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ระหว่างมูลนิธินิวตัน ไปจนถึงลานจอดรถแฟรนชี่ ระหว่างเวลาบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ ผ่านเส้นทางเทรินไพรค์ Pandora (2012)
Exactly what Pastor Kingsman said... you take a... off the turnpike, six miles on...สิ่งท หลวงพ่อ Kingsman กล่าวว่า ... คุณจะ ... ปิดด่านหกไมล์ on ... Nothing Left to Fear (2013)
Marcie, get me the Turnpike Authority.Marcie, verbinde mich mit der Turnpike Behörde. The Thomas Crown Affair (1968)
That's Turnpike.Das ist Turnpike. Truck Turner (1974)
Jericho's Pizza, down Route 111 at the Jericho Turnpike.Jerichos Pizza auf dem Highway 1 1 1 ... am Jericho Turnpike, die haben die Pizza. Talk Radio (1988)
All units, accident on the Pennsylvania Turnpike.An alle! Unfall an der Pennsylvania Turnpike. Diabolique (1996)
You see the world through John Malkovich's eyes and then after 15 minutes, you're spit out into a ditch on the side of the New Jersey Turnpike.Man sieht die Welt durch John Malkovichs Augen, und nach 15 Minuten bist du wieder draußen, in einem Graben an der New Jersey Turnpike. Being John Malkovich (1999)
I'll meet you on the side of the road by the New Jersey Turnpike.Ich treffe dich an der Straße beim New Jersey Turnpike. Being John Malkovich (1999)
Pennsylvania Turnpike westbound slows at Valley Forge 24.Auf dem Turnpike westwärts stockender Verkehr bei Valley Forge 24. The Sixth Sense (1999)
Record Breaker Incorporated, 2453 Berlin Turnpike.Record Breaker Incorporated, 2453 Berlin Turnpike. Nick & Nora/Sid & Nancy (2001)
1806 Brook Valley Turnpike.1806 Brook Valley Turnpike. Surekill (2001)
New Jersey Turnpike, 30 miles south of Newark.Auf der New Jersey Turnpike, 50km südlich von Newark. Jump the Shark (2002)
A few coffee cups and a toll receipt from the West Virginia Turnpike.Ein paar alte Kaffeebecher und eine Mautquittung. West Virginia Turnpike. Thou Shalt Not... (2004)
West Virginia Turnpike, exit 64.West Virginia Turnpike, Ausfahrt 64. Thou Shalt Not... (2004)
OH, YEAH? LOU TOLD MEAber wir sind mitten auf dem Turnpike. Shear Torture (2005)
- They were at a gas station off the Freehold exit on the Jersey Turnpike, 11:30 last night.- Sie waren an einer Tankstelle bei der Freehold-Ausfahrt am Jersey Turnpike, 23:30 Uhr letzte Nacht. Rage (2006)
The car is heading north on the New Jersey Turnpike.Der Wagen fährt nach Norden auf dem New Jersey Turnpike. Skin Deep (2007)
Try spending nine hours with jane's addiction on the ohio turnpike.Verbringt mal 9 Stunden mit Jane's Addiction auf dem Ohio Turnpike. Blair Waldorf Must Pie! (2007)
It's me, Russ De Keifer from across Union Turnpike.Ich bin's, Russell De Keifer vom Union Turnpike. We Own the Night (2007)
...traffic the same on the G.W. as the Jersey turnpike.Mal wieder. ...ebenso mieser Verkehr auf der "G.W." und der "Jersey Turnpike." Episode 1: Arrival (2009)
He made him turn around at the Jersey turnpike.Er sollte dann am Jersey Turnpike umdrehen. By the Book (2010)
Turnpike's that way.Zum Turnpike geht es da lang. The Truth About Unicorns (2014)
"Them lads in that ice-cream van, they are at it again." -Right now? -Right now.Mrs. Godley aus der Turnpike Street in Elland hat gerade angerufen. Episode #1.2 (2014)
-Bravo November 45 to Control. -Go ahead, 45.Ich brauch zwei doppelt besetzte Streifenwagen in die Turnpike Street. Episode #1.2 (2014)
So this was taken 16 months ago at a branch off the Turnpike, near Donegal. You can tell by the code that's in the time stamp.Das wurde vor 16 Monaten an einer Gabelung der Turnpike in der Nähe von Donegal aufgenommen. No One Here Can Love or Understand Me (2014)
Brandon's surgeries were done at Lakewood General, out on the turnpike, but it closed down, like, six or seven years ago.Brandons Operationen wurden im Lakewood General durchgeführt, draußen an der Turnpike, aber das wurde vor... sechs oder sieben Jahren geschlossen. Aftermath (2015)
Because it was a throwaway conversation we had 12 years ago on the New Jersey Turnpike.Weil es eine belanglose Unterhaltung war, die wir vor zwölf Jahren auf dem New Jersey Turnpike hatten. No Puedo Hacerlo (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebührenpflichtige Autobahn { f }turnpike [ Am. ] [Add to Longdo]
Mautschranke { f }turnpike [Add to Longdo]
Schlagbaum { f } | Schlagbäume { pl }turnpike | turnpikes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターンパイク[ta-npaiku] (n) turnpike (road) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top