ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trusty

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trusty-, *trusty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trusty(adj) เชื่อถือได้
trusty(n) คนที่เชื่อถือได้
trusty(n) นักโทษที่ได้รับความไว้วางใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trusty(ทรัส'ที) adj. น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได n. บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ, ผู้ที่น่าเชื่อถือ., See also: trustily adv. trustiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
trusty(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้

WordNet (3.0)
trusty(n) a convict who is considered trustworthy and granted special privileges
trustworthy(adj) worthy of trust or belief, Syn. trusty, Ant. untrustworthy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Trustya. [ Compar. Trustier superl. Trustiest. ] 1. Admitting of being safely trusted; justly deserving confidence; fit to be confided in; trustworthy; reliable. [ 1913 Webster ]

Your trusty and most valiant servitor. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Hence, not liable to fail; strong; firm. [ 1913 Webster ]

His trusty sword he called to his aid. Spenser. [ 1913 Webster ]

3. Involving trust; as, a trusty business. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With my trusty Matever? Anytime.ถ้าอยู่กับปืนคู่กาย, เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น Ghost in the Shell (1995)
A trusty spatter analystนักวิเคราะห์เลือดผู้น่าไว้ใจ Go Your Own Way (2008)
I get spotted with you, no more trusty c.i.ถูกจับได้ว่าอยู่กับคุณเมื่อไหร่ ผมก็หมดความน่าเชื่อถือ Finding Freebo (2008)
You get spotted with me, no more trusty c.i.ถ้าถูกจับได้ ก็หมดความน่าเชื่อถือไง Finding Freebo (2008)
I command my subjects to honor and respect him as one of our trusty shellbacks.ข้าขอสั่งพลเมือง ให้เกียรติและเคารพเขา เป็นหนึ่งในผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรที่เชื่อถือได้ Today Is the Day: Part 1 (2009)
I could use a trusty lieutenant. I do have over 65 proposals.หนูคงใช้แผน นายร้อยผู้ซื่อสัตย์ หนูมีมากกว่า 65 แผน Mattress (2009)
Farrow's trusty assistant closing up shop.ผู้ช่วยของฟาร์โรว์กำลังปิดร้าน Slack Tide (2009)
My old crony, the trusty ICP.เพื่อนเก่าของผม มักใช้ ICP Bone Voyage (2009)
The trusty boy scout is funnyลูกเสือผู้ซื่อสัตย์ รักสนุกๆ หรอก Gimme Some Truth (2009)
That's me, your trusty bodyguard. Calm in a crisis.นิ่งในภาวะวิกฤติ The Return (2010)
All I had was my trusty egg beater.สิ่งเดียวที่ข้ามี คือ เครื่องตีไข่ที่ไว้ใจได้ Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
It's our trusty guard dog.มันเป็นหมาที่เรารับมาเลี้ยงที่วัด Episode #1.1 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trusty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trusty

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可信任[kě xìn rèn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ,   ] trusty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treu; getreu { adj } | treuer; getreuer | am treuesten; am getreuestentrusty | trustier | trustiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模範囚[もはんしゅう, mohanshuu] (n) well-behaved (model) prisoner; trusty (trustee) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top