ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trending

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trending-, *trending*, trend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก, ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're trending downwards right now. If you're late with the 7th album, it's just a matter of time before you're forgotten.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณผ่านไปแล้ว ถ้าอัลบัมที่7ออกช้า คุณก็จะถูกลืม Episode #1.6 (2010)
Dan, we know you're never gonna be trending on Twitter if you choose those topics to discuss.แดน เรารู้ดีว่านายไม่มีทาง จะกลายเทรนด์ใน Twitter ได้ ถ้านายยังเลือกที่จะพูดเรื่องพวกนี้ละก็นะ Despicable B (2012)
"Occupy Daniel" was even trending on Twitter."การจับกุมแดเนียล" เป็นเทรนของทวิตเตอร์ Absolution (2012)
In dozens of major cities around the world, this morning's panic is trending towards spates of both individual and group suicides.ในหลายเมืองใหญ่ๆทั่วโลก มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ มีทั้งการฆ่าตัวตายเดี่ยวและหมู่ A New Hope (2012)
Those two ex-fighters are making news again and are trending on Twitter.ทั้งสองอดีตนักรบ มีการทำข่าวอีกครั้ง ... Grudge Match (2013)
Apparently the BAU is trending on Twitter.กลายเป็นว่า BAU กลายเป็นคำฮิตในทวิตเตอร์แล้วนะ The Inspired (2013)
We're trending exponentially.การเต้นถี่มากขึ้น Godzilla (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trending

Japanese-English: EDICT Dictionary
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P) [Add to Longdo]
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow [Add to Longdo]
労わしい[いたわしい, itawashii] (adj-i) heartrending; pitiful [Add to Longdo]
惻々;惻惻[そくそく, sokusoku] (adv-to) keenly; heartily; heartrendingly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top