ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trek

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trek-, *trek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trek(vi) เดินทางช้าๆ
trekker(n) ผู้เดินทางช้าๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trek(เทรด) vi., n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) , ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge, slog, tramp, drag

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trek(n) การเดินทางที่เป็นไปอย่างช้าๆ หรือด้วยความลำบาก
trekkingการเดินป่า, การเที่ยวป่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Every trek needs a coward.ทุกการผจญภัยต้องมีคนขี้ขลาด Pilot: Part 2 (2004)
Each year, our trek takes a new turnทุกปี ทางเดินของเรา คดเคี้ยวเลี้ยวลด March of the Penguins (2005)
Ok, you know how on star trek when captain kirk asks mccoy to do something totally impossible, and mccoy says, "damn it, jim, I'm a doctor, not a miracle worker?"โอเค คุณรู้ไหมในเรื่องสตาร์เทรก/Nตอนที่กัปตันเคิร์ก สั่งให้แมคคอยทำอะไรบางอย่าง/Nที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ แมคคอยตอบว่าไงรู้ไหม/N"ให้ตายสิ จิม ฉันเป็นหมอนะ ไม่ใช่นักสร้างปาฏิหารย์ Compulsion (2005)
Like V'ger and Stephen Collins in Star Trek I.เหมือนกับ วีเจอร์กับสตีเฟ่น คอลลิน ในหนังเรื่องสตาร์ เทรค วัน American Duos (2007)
Rapid trek bus lines.สายด่วนรถเมล์ด่วนค่ะ Fever (2007)
I only had to trek across the Hudson River to make this most amazing discovery.ฉันคงต้องเดินทางข้ามแม่น้ำฮัดสันไปอย่างช้า ๆ เพื่อทำการค้นพบที่มหัศจรรย์ต่อไป The Nanny Diaries (2007)
Grand canyon, star trek experience.ไปแกรนด์แคนยอน, ประสบการณ์สตาร์เทรค Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Right after I get back from my backpacking trek through Europe, of course.ขอบคุณ มันมีความหมายมากและขอบคุณเธอเรื่องปีที่แล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
Remember that scene in the new Star Trek when Kirk has to take over the ship, so he tells Spock all that stuff he knew wasn't true, like saying Spock didn't care his mom died?จำได้ไหม ในสตาร์เทร็คภาคใหม่ ที่เคิร์กต้องคุมยานเอง เลยบอกสป็อค ว่าเรื่องที่เขารู้น่ะไม่จริง ที่บอกว่าปส็อคไม่สนที่แม่ของเขาตาย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I missed Comic-Con and the New Star Trek movie!ชั้นพลาดงานการ์ตูน กับหนังสตาร์แทร็คภาคใหม่ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Star trek convention at the Worcester centrum.งานชุมนุม สตาร์เทร็ค ที่ศูนย์ประชุมวอร์เชสเตอร์เซ็นทรัม The Man from the Other Side (2010)
I'm sure you're probably sick of Star Trek questions, but Whoopi Goldberg-- you ever hit that?ฉันแน่ใจว่านายคงเบื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับสตาร์เทร็ค แต่เคยแอ้ม วูปปี้ โกลด์เบิร์กไหม The Wheaton Recurrence (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trekI had a slight accident while trekking in Nepal.
trekThe daily trek to midtown Manhattan takes about an hour and a half.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trek
treks
trekked
trekking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trek
treks
trekked
trekking

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treck { m } | Trecks { pl }trek | treks [Add to Longdo]
Trekking { n }; Bergwandern { n }trekking [Add to Longdo]
Trekkingbike { n }hybrid bicycle [Add to Longdo]
Zugochse { m }trek ox [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタートレック[suta-torekku] (n) Star Trek [Add to Longdo]
トレッカー[torekka-] (n) trekker; (P) [Add to Longdo]
トレッキング;テレッキング(ik)[torekkingu ; terekkingu (ik)] (n) trekking [Add to Longdo]
新スタートレック[しんスタートレック, shin suta-torekku] (n) Star Trek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trek \Trek\, v. i. [imp. & p. p. {Trekked}; p. pr. & vb. n.
   {Trekking}.] [Written also {treck}.] [D. trekken. See
   {Track}, n.] [South Africa]
   1. To draw or haul a load, as oxen.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To travel, esp. by ox wagon; to go from place to place; to
    migrate. [Chiefly South Africa]
 
       One of the motives which induced the Boers of 1836
       to trek out of the Colony.      --James Bryce.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trek \Trek\, n. [Written also {treck}.] [D. Cf. {Track}, n.]
   The act of trekking; a drawing or a traveling; a journey; a
   migration. [Chiefly South Africa]
 
      To the north a trek was projected, and some years later
      was nearly carried out, for the occupation of the
      Mashonaland.               --James Bryce.
 
   {Great Trek}, the great emigration of Boers from Cape Colony
    which began in 1836, and resulted in the founding of the
    South African Republic and Orange Free State.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trek
   n 1: a journey by ox wagon (especially an organized migration by
      a group of settlers)
   2: any long and difficult trip
   v 1: journey on foot, especially in the mountains; "We spent the
      summer trekking in the foothills of the Himalayas"
   2: make a long and difficult journey; "They trekked towards the
     North Pole with sleds and skis"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 trek /trɛk/
  1. appetite
  2. pull
  3. feature; trait

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top