ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treacherously

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treacherously-, *treacherously*, treacherous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treacherously
treacherous

WordNet (3.0)
faithlessly(adv) in a disloyal and faithless manner, Syn. false, traitorously, treacherously, treasonably
treacherous(adj) dangerously unstable and unpredictable, Syn. unreliable
punic(adj) tending to betray; especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans, Syn. perfidious, treacherous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treacherous(adj) ทรยศ
treacherous(adj) ไม่น่าไว้วางใจ
treacherous(adj) ไม่มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, อกตัญญู, ไร้สัตย์, หลอกลวง, ไม่น่าไว้ใจ, มีเล่ห์เพทุบาย, ไม่มั่นคง, ไม่ปลอดภัย, อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless, disloyal, misleading, sly

English-Thai: Nontri Dictionary
treacherous(adj) ทรยศ, ขายชาติ, หักหลัง, อกตัญญู, ลวงตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดคด(v) betray, See also: be a traitor, be treacherous, Syn. ทรยศ, ทุจริต, กบฎ, Example: มือปืนกำลังคิดคดทรยศต่อเจ้าพ่อเสียแล้ว
อาสัตย์(adj) dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ทรยศ(v) betray, See also: be treacherous, be unfaithful, break one's promise, Syn. เอาใจออกห่าง, คิดร้าย, หักหลัง, กบฎ, ทรยศหักหลัง, คิดคดทรยศ, Ant. ซื่อสัตย์, จงรักภักดี, Example: เจ้าพ่อลุกขึ้นประกาศว่า คนทั้งสามนี้ทรยศต่อเขา, Thai Definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ
หักหลัง(v) betray, See also: double-cross, cheat, be treacherous, Syn. ทรยศ, หลอกลวง, Example: เขาไม่น่าหักหลังผมเลยเพราะเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาก, Thai Definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือคนที่เป็นมิตรกัน
กังฉิน(adj) corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai Definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
โกง[kōng] (adj) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked  FR: frauduleux
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (adj) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious  FR: traître ; perfide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
treacherous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treacherous
treacherously

WordNet (3.0)
treacherous(adj) dangerously unstable and unpredictable, Syn. unreliable
faithlessly(adv) in a disloyal and faithless manner, Syn. false, traitorously, treacherously, treasonably
punic(adj) tending to betray; especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans, Syn. perfidious, treacherous

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Treacherous

a. [ See Treacher. ] Like a traitor; involving treachery; violating allegiance or faith pledged; traitorous to the state or sovereign; perfidious in private life; betraying a trust; faithless. [ 1913 Webster ]

Loyal father of a treacherous son. Shak. [ 1913 Webster ]

The treacherous smile, a mask for secret hate. Cowper. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Faithless; perfidious; traitorous; false; insidious; plotting. [ 1913 Webster ]

-- Treach"er*ous*ly, adv. -- Treach"er*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙,  ] fox; fig. sly and treacherous person #11,436 [Add to Longdo]
阴险[yīn xiǎn, ㄧㄣ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] treacherous; sinister #22,720 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] dangerous; ruthless; treacherous #25,597 [Add to Longdo]
奸臣[jiān chén, ㄐㄧㄢ ㄔㄣˊ,  ] a treacherous court official; a minister who conspires against the state #46,265 [Add to Longdo]
诡诈[guǐ zhà, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄚˋ,   /  ] treacherous #76,367 [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ,     /    ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment #78,420 [Add to Longdo]
奸贼[jiān zéi, ㄐㄧㄢ ㄗㄟˊ,   /  ] a traitor; a treacherous bandit #82,334 [Add to Longdo]
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ,  ] crafty and evil; a treacherous villain #86,873 [Add to Longdo]
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ,  ] treacherous; crafty; deceitful #94,996 [Add to Longdo]
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ,   /  ] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids #130,191 [Add to Longdo]
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ,   /  ] malicious; treacherous; wicked and crafty #138,203 [Add to Longdo]
奸官[jiān guān, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ,  ] a treacherous official; a mandarin who conspires against the state [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verräterei { f }treacherousness [Add to Longdo]
heimtückisch { adj }treacherous [Add to Longdo]
trügerisch; verräterisch { adj } | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous [Add to Longdo]
tückisch { adj }treacherous [Add to Longdo]
verräterisch { adv }treacherously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na, adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
違心[いしん, ishin] (n) treacherous designs [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na, n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
逆臣[ぎゃくしん, gyakushin] (n) treacherous retainer [Add to Longdo]
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider [Add to Longdo]
獅子身中の虫[しししんちゅうのむし, shishishinchuunomushi] (n) treacherous friend [Add to Longdo]
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n, adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman [Add to Longdo]
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous [Add to Longdo]
乱臣賊子[らんしんぞくし, ranshinzokushi] (n) rebels against one's lord and one's parents; rebellious (treacherous) subject; traitor [Add to Longdo]
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject [Add to Longdo]
佞姦;佞奸[ねいかん, neikan] (adj-na, n) treacherous; wicked; perverse [Add to Longdo]
梟敵[きょうてき, kyouteki] (n) treacherous enemy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top