ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transverse axis

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transverse axis-, *transverse axis*, transverse axi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transverse axisแกนตามขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transverse \Trans*verse"\, a. [L. transversus, p. p. of
   transvertere to turn on direct across; trans across + vertere
   to turn: cf. F. transverse. See {Verse}, and cf. {Traverse}.]
   Lying or being across, or in a crosswise direction; athwart;
   -- often opposed to {longitudinal}.
   [1913 Webster]
 
   {Transverse axis} (of an ellipse or hyperbola) (Geom.), that
    axis which passes through the foci.
 
   {Transverse partition} (Bot.), a partition, as of a pericarp,
    at right angles with the valves, as in the siliques of
    mustard.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axis \Ax"is\, n.; pl. {Axes}. [L. axis axis, axle. See {Axle}.]
   A straight line, real or imaginary, passing through a body,
   on which it revolves, or may be supposed to revolve; a line
   passing through a body or system around which the parts are
   symmetrically arranged.
   [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A straight line with respect to which the
    different parts of a magnitude are symmetrically arranged;
    as, the axis of a cylinder, i. e., the axis of a cone,
    that is, the straight line joining the vertex and the
    center of the base; the axis of a circle, any straight
    line passing through the center.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The stem; the central part, or longitudinal
    support, on which organs or parts are arranged; the
    central line of any body. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.)
    (a) The second vertebra of the neck, or {vertebra
      dentata}.
    (b) Also used of the body only of the vertebra, which is
      prolonged anteriorly within the foramen of the first
      vertebra or atlas, so as to form the odontoid process
      or peg which serves as a pivot for the atlas and head
      to turn upon.
      [1913 Webster]
 
   5. (Crystallog.) One of several imaginary lines, assumed in
    describing the position of the planes by which a crystal
    is bounded.
    [1913 Webster]
 
   6. (Fine Arts) The primary or secondary central line of any
    design.
    [1913 Webster]
 
   {Anticlinal axis} (Geol.), a line or ridge from which the
    strata slope downward on the two opposite sides.
 
   {Synclinal axis}, a line from which the strata slope upward
    in opposite directions, so as to form a valley.
 
   {Axis cylinder} (Anat.), the neuraxis or essential, central
    substance of a nerve fiber; -- called also {axis band},
    {axial fiber}, and {cylinder axis}.
 
   {Axis in peritrochio}, the wheel and axle, one of the
    mechanical powers.
 
   {Axis of a curve} (Geom.), a straight line which bisects a
    system of parallel chords of a curve; called a {principal
    axis}, when cutting them at right angles, in which case it
    divides the curve into two symmetrical portions, as in the
    parabola, which has one such axis, the ellipse, which has
    two, or the circle, which has an infinite number. The two
    axes of the ellipse are the {major axis} and the {minor
    axis}, and the two axes of the hyperbola are the
    {transverse axis} and the {conjugate axis}.
 
   {Axis of a lens}, the straight line passing through its
    center and perpendicular to its surfaces.
 
   {Axis of a microscope} or {Axis of a telescope}, the straight
    line with which coincide the axes of the several lenses
    which compose it.
 
   {Axes of co["o]rdinates in a plane}, two straight lines
    intersecting each other, to which points are referred for
    the purpose of determining their relative position: they
    are either rectangular or oblique.
 
   {Axes of co["o]rdinates in space}, the three straight lines
    in which the co["o]rdinate planes intersect each other.
 
   {Axis of a balance}, that line about which it turns.
 
   {Axis of oscillation}, of a pendulum, a right line passing
    through the center about which it vibrates, and
    perpendicular to the plane of vibration.
 
   {Axis of polarization}, the central line around which the
    prismatic rings or curves are arranged. --Brewster.
 
   {Axis of revolution} (Descriptive Geom.), a straight line
    about which some line or plane is revolved, so that the
    several points of the line or plane shall describe circles
    with their centers in the fixed line, and their planes
    perpendicular to it, the line describing a surface of
    revolution, and the plane a solid of revolution.
 
   {Axis of symmetry} (Geom.), any line in a plane figure which
    divides the figure into two such parts that one part, when
    folded over along the axis, shall coincide with the other
    part.
 
   {Axis of the} {equator, ecliptic, horizon} (or other circle
    considered with reference to the sphere on which it lies),
    the diameter of the sphere which is perpendicular to the
    plane of the circle. --Hutton.
 
   {Axis of the Ionic capital} (Arch.), a line passing
    perpendicularly through the middle of the eye of the
    volute.
 
   {Neutral axis} (Mech.), the line of demarcation between the
    horizontal elastic forces of tension and compression,
    exerted by the fibers in any cross section of a girder.
 
   {Optic axis of a crystal}, the direction in which a ray of
    transmitted light suffers no double refraction. All
    crystals, not of the isometric system, are either uniaxial
    or biaxial.
 
   {Optic axis}, {Visual axis} (Opt.), the straight line passing
    through the center of the pupil, and perpendicular to the
    surface of the eye.
 
   {Radical axis of two circles} (Geom.), the straight line
    perpendicular to the line joining their centers and such
    that the tangents from any point of it to the two circles
    shall be equal to each other.
 
   {Spiral axis} (Arch.), the axis of a twisted column drawn
    spirally in order to trace the circumvolutions without.
 
   {Axis of abscissas} and {Axis of ordinates}. See {Abscissa}.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

transverse ( T R AE0 N Z V ER1 S) axis ( AE1 K S AH0 S)

 


 
transverse
 • ตามขวาง[Lex2]
 • ทแยง[Lex2]
 • สิ่งที่ตัดขวาง[Lex2]
 • ทางลัด[Lex2]
 • (แทรนซฺเวิร์สฺ') adj. ขวาง,ข้าม,ผ่าน,ตัดขวาง,ทแยง, (ขลุ่ยหรือปี่) มีรูเป่าที่ปลายข้างท่อ. n. สิ่งที่ทแยง,สิ่งที่อยู่คนละมุม,สิ่งที่ไขว้,สิ่งที่ตัดขวาง. ###SW. transversely adj. transverseness n. ###S. diagonal [Hope]
 • (adj,n) ตามขวาง [Nontri]
 • /T R AE0 N Z V ER1 S/ [CMU]
 • (j) /tr'ænzvɜːʳs/ [OALD]
axis
 • แกน: เส้นศูนย์กลาง, ขั้ว [Lex2]
 • (แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา ###S. coalition [Hope]
 • (n) เพลา,แกน,อักษะ,แนวหลัก [Nontri]
 • /AE1 K S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'æksɪs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top