ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tollbooth

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tollbooth-, *tollbooth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tollbooth(n) ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม Veritas (2008)
Within 35 minutes, they can have cops at every tollbooth on the interstate and be running rolling stops on the secondary roads.ภายใน 35 นาที... ทุกด่านบนทางหลวงจะมีแต่ตำรวจ และยังวิ่งไปมาบนถนนสายรองด้วย The Next Three Days (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tollbooth

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tollbooth
tollbooths

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mautstelle { f } | Mautstellen { pl }tollbooth | tollbooths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tollbooth \Toll"booth`\, n. [Toll a tax + booth.] [Written also
   tolbooth.]
   1. A place where goods are weighed to ascertain the duties or
    toll. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He saw Levy . . . sitting at the tollbooth. --Wyclif
                          (Mark ii. 14).
    [1913 Webster]
 
   2. In Scotland, a burgh jail; hence, any prison, especially a
    town jail. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tollbooth \Toll"booth`\, v. t.
   To imprison in a tollbooth. [R.]
   [1913 Webster]
 
      That they might tollbooth Oxford men.  --Bp. Corbet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tollbooth
   n 1: a booth at a tollgate where the toll collector collects
      tolls [syn: {tollbooth}, {tolbooth}, {tollhouse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top