ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toilet paper

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toilet paper-, *toilet paper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toilet paper[N] กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย

English-Thai: Nontri Dictionary
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a piece of toilet paper stuck on your shoe when you leave the bathroom.เช่นชิ้นส่วนของกระดาษชำระ ติดอยู่บนรองเท้าของคุณเมื่อคุณออกจากห้องน้ำ A Haunted House 2 (2014)
Anyway, she waddles up onto the stage, and she is dragging two feet of toilet paper behind her.ยังไงก็ตาม เธอก็ขึ้นไปเดินเป๋บนเวที และเธอก็ลากกระดาษทิชชู่ยาวสองเมตรตามหลังเธอ Hunteri Heroici (2012)
Why do you think we always have toilet paper and napkins.ทำไมคุณคิดว่า เรามี The Nurse and the Curse (2012)
King of toilet paper rolls over here.ราชากระดาษห้องน้ำกลิ้งมานี่แล้ว Virtual Systems Analysis (2012)
Mr. Motta has just ended our toilet paper shortage with this enormous check!คุณมอตต้าเพิ่งช่วยเรื่อง ทิชชู่ขาดแคลน ด้วยเช็คมหาศาสนี่! I Am Unicorn (2011)
Hold up. That is a lot of toilet paper you got there.เดี๋ยว กระดาษชำระเยอะเลย ไปได้มายังไง Halloween (2010)
It's hard to forget someone who taped toilet paper to the bottom of my Manolo Blahniks and laughed when I walked down the runway.ไม่มีทางลืมได้ลงหรอกคนที่เอากระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ มาแปะไว้ที่รองเท้าmanolo blahniksของชั้น แล้วหัวเราะตอนที่ฉันหกล้มบนรันเวย์ Chromolume No. 7 (2010)
Could be the one stealing toilet paper from the bathroom. Gotcha. Hand it over, punk.อาจจะเป็นคนที่ขโมยกระดาษทิชชู่จากห้องน้ำ ได้แล้วเอามือออกไปสิเธอ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
I have toilet paper that to better serve them well.ฉันมีกระดาษชำระอันนั้น\ จะดีกว่าถ้าให้เขาดีๆหน่อย Push (2009)
I used toilet paper to make the coffee this morning.ฉันต้องใช้กระดาษชำระ ทำกาแฟเมื่อเช้านี้ Road Kill (2009)
Hey, what do you say we go... next door and toilet paper your neighbor's trees?แล้วเอาทิชชู่พันต้นไม้เขาเล่นเอามะ? ไม่? เอาล่ะ ถึงเวลานอนแล้ว! Bedtime Stories (2008)
These are scented toilet paper smell itนี่มันกลิ่นกระดาษในห้องน้ำเลยนะ ลองดมดูสิ Paris ei yeonin (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toilet paperI traded old newspapers for toilet paper.
toilet paperThere's no toilet paper.
toilet paperWe have a stock of toilet paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)
กระดาษทิชชู[n. exp.] (kradāt thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   FR: mouchoir en papier [m]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
トイレットペーパー[, toirettope-pa-] (n) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
落し紙[おとしがみ, otoshigami] (n) toilet paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  toilet paper
      n 1: a soft thin absorbent paper for use in toilets [syn:
           {toilet tissue}, {toilet paper}, {bathroom tissue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top