ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinking over

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinking over-, *thinking over*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you thinking over there, mate?นายกำลังคิด อะไรอยู่ล่ะเพื่อน? Playing Cards with Coyote (2009)
So I was doing a little bit of thinking over here, and I was thinking maybe we should take my car.เอ่อ! ผมมาคิดๆดูแล้วนะ Backstopped (2011)
We were thinking over Christmas. You can be back here in time for school.ช่วงคริสต์มาสนะ จะได้กลับมาทันเปิดเทอม A Monster Calls (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขบคิด[N] thinking over, See also: pondering, Syn. การคิด, Example: บรรดาสมาชิกของกลุ่มได้เสนอให้มีการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

Japanese-English: EDICT Dictionary
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully [Add to Longdo]
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top