ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsume

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsume-, *subsume*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsume(vt) จัดเป็นกลุ่ม, See also: จัดเป็นหมวด, Syn. include
subsume under(phrv) รวมอยู่ใน, See also: รวมอยู่ใต้

English-Thai: Nontri Dictionary
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsume
subsumed
subsumes

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsume \Sub*sume"\, v. t. [Pref. sub- + L. sumere to take.]
   To take up into or under, as individual under species,
   species under genus, or particular under universal; to place
   (any one cognition) under another as belonging to it; to
   include under something else.
   [1913 Webster]
 
      To subsume one proposition under another. --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      A principle under which one might subsume men's most
      strenuous efforts after righteousness.  --W. Pater.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsume
   v 1: contain or include; "This new system subsumes the old one"
   2: consider (an instance of something) as part of a general rule
     or principle [syn: {subsume}, {colligate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top