ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sturdiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sturdiness-, *sturdiness*, sturdines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
sturdiness(n) ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความหนักแน่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทน(n) durability, See also: sturdiness, bearableness, last, hardiness, stability, Syn. ความทนทาน, ความคงทน, Ant. ความบอบบาง, ความเปราะบาง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sturdiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sturdiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na, n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sturdiness \Stur"di*ness\, n.
   Quality of being sturdy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sturdiness
   n 1: the state of being vigorous and robust
   2: the property of something that is strongly built
   3: resoluteness evidenced by strength of character; "sturdiness
     of moral principle"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top