ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stressed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stressed-, *stressed*, stress, stresse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก, ทุกข์ยาก, ลำบาก, Syn. distraught

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stressed(adj) เครียด, อยู่ในภาวะวิตกกังวล หรือ เหนื่อยจนไม่สามารถผ่อนคลายได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the "royal treatment," so to speak. I was so stressed out. Ah!ปรนนิบัติแบบราชา หายเครียดเป็นปลิดทิ้งเลย รู้มั้ยผมคลายเครียดยังไง American Beauty (1999)
I just thought you might be... You, know stressed out.แบบว่า เห็นว่าคุณอาจจะกระหาย Eating Out (2004)
Everyday, she's stressed over exams, and applying to university.ทุกวัน, เธอก็จะหัดทำข้อสอบมากๆๆ เพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย My Little Bride (2004)
I just get stressed out, you know.ฉันเพิ่งเครียดนะ เธอรู้ไหมฉันหมายถึง American Pie Presents: Band Camp (2005)
I get really stressed out... and I calm myself down by going off and playing on my Picardo.ฉันเพิ่งเครียดนี่ไง ฉันบอกตัวเองให้สงบเพื่อที่จะเล่นปิคาร์โด้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
You are too stressed lately.เธอเครียดมากไปหรือเปล่า ใช่.. Go Go G-Boys (2006)
But I'm still stressed when meeting you.แต่ฉันรู้สึกเครียดทุกครั้งที่เจอนาย Smile Again (2006)
I guess I was stressed with the ceremony.ข้าเดาว่าข้าคงเครียดกับเรื่องงานเลี้ยงฉลอง Episode #1.43 (2006)
I am stressed up enough. Don't stress me further.แค่นี้ฉันก็เครียดจะตายอยู่แล้ว อย่าเอาความเครียดมาถาถมใส่ฉันอีกเลยน่า Episode #1.1 (2006)
You're so stressed out. Want some pot, or something?คุณเครียดจัง จะเอากัญหาหรือไรมะ Crank (2006)
what are you stressed about?คุณเครียดเรื่องอะไร Morning Comes (2007)
Chuck, look, no matter how stressed out you are it is never okay to murder a woman's soufflé.ชัค ถึงนายจะเครียดแค่ไหน... ก็ไม่น่าทำกับขนมผู้หญิงแบบนี้ Chuck Versus the Helicopter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stressedHe stressed that they must arrive punctually.
stressedHe stressed the convenient aspects of city life.
stressedI don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.
stressedI'm feeling stressed.
stressedIndividuality is stressed in the Western world.
stressedI stressed the point.
stressedIt should be stressed that we are often influenced by advertising without being aware of it.
stressedI wrote down every phrase in his speech that he stressed.
stressedKaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.
stressedNancy is stressed out.
stressedShe stressed that she did it by herself.
stressedThe teacher stressed the importance of daily practice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้ำใจ[chamjai] (adj) EN: distressed
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
ใจหาย[jaihāi] (adj) EN: sad ; distressed
เจ็บ[jep] (v) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain  FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[jeppūat rūat-rāo] (v, exp) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt  FR: être angoissé
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRESSED

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stressed

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beansprucht { adj } | hoch beanspruchtstressed | highly stressed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強調[きょうちょう, kyouchou] (n, vs) emphasis; highlight; stress; stressed point; (P) #4,855 [Add to Longdo]
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n, vs) (1) (See お見舞い, 見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P) #19,932 [Add to Longdo]
プレストレストコンクリート[puresutoresutokonkuri-to] (n) prestressed concrete [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp, v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person [Add to Longdo]
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft [Add to Longdo]
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts [Add to Longdo]
投げ売り品[なげうりひん, nageurihin] (n) distressed goods [Add to Longdo]
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1, vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stressed
   adj 1: suffering severe physical strain or distress; "he dropped
       out of the race, clearly distressed and having difficulty
       breathing" [syn: {stressed}, {distressed}]
   2: bearing a stress or accent; "an iambic foot consists of an
     unstressed syllable followed by a stressed syllable as in
     `delay'" [syn: {stressed}, {accented}] [ant: {unstressed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top