ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strainer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strainer-, *strainer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strainer(n) เครื่องกรอง, See also: ที่กรอง, Syn. colander, filter
strainer(n) อุปกรณ์ที่ทำให้ตึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง, อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, สิ่งกรอง, สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี, ผู้ยับยั้ง, ผู้อดกลั้น, ผู้ดึงบังเหียน, น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)

English-Thai: Nontri Dictionary
strainer(n) เครื่องกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strainerชุดดักผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
strainerตะแกรงกรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
strainer(n) a filter to retain larger pieces while smaller pieces and liquids pass through

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Strainer

n. 1. One who strains. [ 1913 Webster ]

2. That through which any liquid is passed for purification or to separate it from solid matter; anything, as a screen or a cloth, used to strain a liquid; a device of the character of a sieve or of a filter; specifically, an openwork or perforated screen, as for the end of the suction pipe of a pump, to prevent large solid bodies from entering with a liquid. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Do you have a strainer?คุณมีที่กรองมั้ย? Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรองน้ำ(n) strainer
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
แร่ง(n) strainer, See also: sieve, Thai Definition: เครื่องร่อนของละเอียด
กระชอน(n) colander, See also: strainer, Syn. เครื่องกรองกะทิ, Example: กระชอนใช้กรองกะทิ, Count Unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องกรอง[khreūang krøng] (n, exp) EN: filter ; strainer ; screen  FR: filtre [ m ] ; passoire [ f ] ; tamis [ m ] ; chinois [ m ] ; étamine [ f ] ; chausse [ f ]
กระชอน[krachøn] (n) EN: strainer ; colander ; sieve  FR: passoire [ f ] ; tamis [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strainer
strainers

Japanese-English: EDICT Dictionary
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
コランダー[koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]
ストレーナー[sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer [Add to Longdo]
灰篩[はいふるい, haifurui] (n) ash strainer [Add to Longdo]
水漉し;水こし;水濾し;水濾[みずこし, mizukoshi] (n) water filter; strainer; colander [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n, vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
茶漉し[ちゃこし, chakoshi] (n) tea strainer [Add to Longdo]
裏漉し;裏ごし[うらごし, uragoshi] (n, vs) strainer [Add to Longdo]
濾し布;こし布[こしぬの, koshinuno] (n) cloth strainer; filter cloth [Add to Longdo]
濾過器;ろ過器;瀘過器(iK)[ろかき, rokaki] (n) strainer; colander; filter [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top