ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stopover

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stopover-, *stopover*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stopover(n) การหยุดพักระหว่างทาง, Syn. layover, halt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stopover(สทอพ'โอเวอะ) n. การหยุดพักระหว่างทาง

WordNet (3.0)
stopover(n) a stopping place on a journey, Syn. way station
stop(n) a brief stay in the course of a journey, Syn. stopover, layover

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stopover a. Permitting one to stop over; as, a stop-over check or ticket. See To stop over, under Stop, v. i. [ 1913 Webster ]

Stopover , n. 1. the act or privilege of stopping over; stopping at a station or airport beyond the time of the departure of the train or airplane on which one came, with the purpose of continuing one's journey on a subsequent train or airplane; the temporary interruption of one's journey. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

2. a brief visit. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why the stopover in France?ทำไมมาหยุดอยู่ที่ฝรั่งเศสล่ะ Ice Queen (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stopoverHow long is the stopover?
stopoverWe had a stopover in Chicago.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stopover
stopovers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stopover
stopovers

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストップオーバー[sutoppuo-ba-] (n) stopover [Add to Longdo]
寄り道[よりみち, yorimichi] (n, vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P) [Add to Longdo]
中継地[ちゅうけいじ, chuukeiji] (n) stopping point; stopover [Add to Longdo]
途中下車[とちゅうげしゃ, tochuugesha] (n, vs, adj-no) stopover [Add to Longdo]
途中降機[とちゅうこうき, tochuukouki] (n) stopover [Add to Longdo]
泊まり(P);泊り[とまり, tomari] (n) stay; stopover; anchorage; night duty; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top