ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiritedness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritedness-, *spiritedness*, spiritednes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spiritedness
low-spiritedness
high-spiritedness
poor-spiritedness
public-spiritedness

Japanese-English: EDICT Dictionary
気抜け[きぬけ, kinuke] (n, vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebhaftigkeit { f }spiritedness [Add to Longdo]
Mutlosigkeit { f }dispiritedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirited \Spir"it*ed\, a.
   1. Animated or possessed by a spirit. [Obs.] "So talked the
    spirited, sly snake." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Animated; full of life or vigor; lively; full of spirit or
    fire; as, a spirited oration; a spirited answer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spirited is much used in composition; as in
      high-spirited, low-spirited, mean-spirited, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Lively; vivacious; animated; ardent; active; bold;
     courageous.
     [1913 Webster] -- {Spir"it*ed*ly}, adv. --
     {Spir"it*ed*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritedness
   n 1: quality of being active or spirited or alive and vigorous
      [syn: {animation}, {spiritedness}, {invigoration}, {brio},
      {vivification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top