ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spicy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spicy-, *spicy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spicy(adj) เผ็ดร้อน, See also: มีรสเผ็ด, Syn. hot, peppery, strong, Ant. flat, bland, insipid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ, มีเครื่องเทศมาก, มีกลิ่นหอม, เผ็ดร้อน, ฉุน, รสจัด, ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey

English-Thai: Nontri Dictionary
spicy(adj) เผ็ดร้อน, ฉุน, รสจัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spicy mixed vegetable soup(vi) แกงเลียง
spicy prawn soup(n) ต้มยำกุ้ง, See also: ต้มยำกุ้ง, Syn. Tom Yum Goong

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, spicy food make a better lover.คุณรู้ไหม อาหารรสเผ็ด ช่วยเพิ่มพลังรัก The Story of Us (1999)
Yes, I can make fish and chips. Maybe in a spicy batter...ฟิชแอนด์ชิพก็ได้ ใส่ซ้อสพริกให้ด้วย Woman on Top (2000)
The spicy seafood soup.ต้มยำโป๊ะแตก Woman on Top (2000)
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ Woman on Top (2000)
Spicy...ดูเร่าร้อน... Mulan 2: The Final War (2004)
It's too spicyมันเผ็ดมาก Oldboy (2003)
Don't worry, spicy vegetable tofu. It's vegetarianไม่เป็นไร เรายังมีเต้าหู้ผัก มันทำมาจากผักล้วนๆเชียวนะ Rice Rhapsody (2004)
I'm sorry but I don't eat spicy foodเอ่อ ขอโทษค่ะ ฉันไม่กินอาหารรสจัดน่ะคะ Rice Rhapsody (2004)
If you like spicy food, you'll love Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด คุณต้องชอบฉู่ฉี่ปู Rice Rhapsody (2004)
If you like spicy food, I would strongly recommend Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด ผมแนะนำฉู่ฉี่ปูครับ Rice Rhapsody (2004)
Let's eat spicy noodlesมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
You have Samsun noodle I'll have super-size spicy noodlesคุณมีบะหมี่แซมซัน ฉันมีบะหมี่รสเผ็ดซองใหญ่พิเศษ The Guy Was Cool (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicyEvery now and then I like to have hot and spicy food.
spicyI'm not used to spicy food.
spicyKorean food is noted for its spicy flavor.
spicyYou shouldn't eat anything spicy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ด(adj) spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai Definition: มีรสอย่างรสพริก
รสเผ็ดร้อน(n) spicy, See also: hot, pepper, Syn. รสเผ็ด, Example: ลักษณะเด่นของพริกที่เป็นที่รู้กันทั่วไปคือมีรสเผ็ดร้อน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spicy

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spicy

WordNet (3.0)
blue(adj) suggestive of sexual impropriety, Syn. gamey, juicy, naughty, risque, spicy, racy, gamy
hot(adj) producing a burning sensation on the taste nerves, Syn. spicy
piquant(adj) having an agreeably pungent taste, Syn. spicy, savoury, zesty, savory

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Spicy

a. [ Compar. Spicier superl. Spiciest. ] [ From Spice. ] 1. Flavored with, or containing, spice or spices; fragrant; aromatic; as, spicy breezes. “The spicy nut-brown ale.” Milton. [ 1913 Webster ]

Led by new stars, and borne by spicy gales. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Producing, or abounding with, spices. [ 1913 Webster ]

In hot Ceylon spicy forests grew. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Fig.: Piquant; racy; as, a spicy debate. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Aromatic; fragrant; smart; pungent; pointed; keen. See Racy. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ,  ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism) #22,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
würzig { adj } | würziger | am würzigstenspicy | spicier | spiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na, n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) #4,981 [Add to Longdo]
辛い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (辛い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (辛い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) #15,870 [Add to Longdo]
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) { Buddh } (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee #16,786 [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
スパイシー[supaishi-] (adj-na) spicy [Add to Longdo]
スパイシースパイス[supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
チャンジャ[chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2, ピーナッツ, 柿ピー・かきピー, ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2, ピーナッツ, 柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top