ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spicy

S P AY1 S IY0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spicy-, *spicy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spicy[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีรสเผ็ด, Syn. hot, peppery, strong, Ant. flat, bland, insipid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ,มีเครื่องเทศมาก,มีกลิ่นหอม,เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด,ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey

English-Thai: Nontri Dictionary
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spicy mixed vegetable soup (vi) แกงเลียง
spicy prawn soup (n ) ต้มยำกุ้ง
See also: S. Tom Yum Goong, R. ต้มยำกุ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, spicy food make a better lover.คุณรู้ไหม อาหารรสเผ็ด ช่วยเพิ่มพลังรัก The Story of Us (1999)
Yes, I can make fish and chips. Maybe in a spicy batter...ฟิชแอนด์ชิพก็ได้ ใส่ซ้อสพริกให้ด้วย Woman on Top (2000)
The spicy seafood soup.ต้มยำโป๊ะแตก Woman on Top (2000)
Don't worry, spicy vegetable tofu. It's vegetarianไม่เป็นไร เรายังมีเต้าหู้ผัก มันทำมาจากผักล้วนๆเชียวนะ Rice Rhapsody (2004)
I'm sorry but I don't eat spicy foodเอ่อ ขอโทษค่ะ ฉันไม่กินอาหารรสจัดน่ะคะ Rice Rhapsody (2004)
If you like spicy food, you'll love Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด คุณต้องชอบฉู่ฉี่ปู Rice Rhapsody (2004)
If you like spicy food, I would strongly recommend Chili Crabsถ้าคุณชอบอาหารรสจัด ผมแนะนำฉู่ฉี่ปูครับ Rice Rhapsody (2004)
Let's eat spicy noodlesมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
You have Samsun noodle I'll have super-size spicy noodlesคุณมีบะหมี่แซมซัน ฉันมีบะหมี่รสเผ็ดซองใหญ่พิเศษ The Guy Was Cool (2004)
Let's eat spicy noodles togetherมากิน บะหมี่รสเผ็ดร้อนด้วยกัน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)
Spicy noodlesบะหมี่รสเผ็ดร้อน The Guy Was Cool (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicyEvery now and then I like to have hot and spicy food.
spicyI'm not used to spicy food.
spicyKorean food is noted for its spicy flavor.
spicyYou shouldn't eat anything spicy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ด[ADJ] spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai definition: มีรสอย่างรสพริก
มัสมั่น[N] spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ลาบ[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
แกงเลียง[N] spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด
เผ็ดร้อน[ADJ] hot, See also: spicy, strong, pungent, Ant. จืด, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากว่าอาหารชาติอื่นๆ, Thai definition: ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
หน้าตั้ง[N] spicy sauce, Syn. ข้าวตังหน้าตั้ง, Example: ของว่างน้ำชาตอนบ่ายได้แก่ สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวตังที่กินกับหน้าตั้ง, Thai definition: ของว่างซึ่งทำด้วยหมู กุ้ง และกะทิ สำหรับกินกับข้าวตังปิ้งหรือทอด
ต้มข่า[N] spicy chicken-curry in coconut milk, Example: แม่เขาทำต้มข่าไก่ได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้มยำกะทิ แต่มักใช้เนื้อไก่ ใส่ข่าอ่อน ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผา น้ำปลา มะนาว พริกขี้หนู
ต้มยำ[N] spicy lemongrass soup, See also: hot and sour soup, Example: แม่ครัวกำลังทำต้มยำกุ้ง, Count unit: ถ้วย,ชาม,หม้อ, Thai definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นต้มในน้ำเปล่าหรือในกะทิ ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด และปรุงรสเปรี้ยวเค็มด้วยน้ำพริกเผาหรือน้ำพริก
รสเผ็ดร้อน[N] spicy, See also: hot, pepper, Syn. รสเผ็ด, Example: ลักษณะเด่นของพริกที่เป็นที่รู้กันทั่วไปคือมีรสเผ็ดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy   FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
แกงเลียง[xp] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup   
แกงเหลือง [n. exp.] (kaēng leūang) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup   
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman somtam) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad   
กบผัดเผ็ด[n. exp.] (kop phat phet) EN: spicy-fried frogs   
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPICY S P AY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spicy (j) spˈaɪsiː (s p ai1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism), #22,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
würzig {adj} | würziger | am würzigstenspicy | spicier | spiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
スパイシー[, supaishi-] (adj-na) spicy [Add to Longdo]
スパイシースパイス[, supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[, toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spicy \Spi"cy\, a. [Compar. {Spicier}; superl. {Spiciest}.]
   [From {Spice}.]
   1. Flavored with, or containing, spice or spices; fragrant;
    aromatic; as, spicy breezes. "The spicy nut-brown ale."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Led by new stars, and borne by spicy gales. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing, or abounding with, spices.
    [1913 Webster]
 
       In hot Ceylon spicy forests grew.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Piquant; racy; as, a spicy debate.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aromatic; fragrant; smart; pungent; pointed; keen. See
     {Racy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spicy
   adj 1: having an agreeably pungent taste [syn: {piquant},
       {savory}, {savoury}, {spicy}, {zesty}]
   2: producing a burning sensation on the taste nerves; "hot
     salsa"; "jalapeno peppers are very hot" [syn: {hot}, {spicy}]
   3: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top