ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speculator

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speculator-, *speculator*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculator(n) ผู้วิเคราะห์, See also: ผู้พิจารณา, Syn. experimenter, theorist, philosopher
speculator(n) ผู้เสี่ยงโชค, Syn. stockholder, businessperson, gambler

English-Thai: Nontri Dictionary
speculator(n) ผู้หมุนเงิน, ผู้คิด, คนเสี่ยงโชค, ผู้เก็งกำไร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out of all men that beg for a chance to drill your lots maybe one in twenty will be oil men the rest will be speculators that's men trying to get between you and the oil men to get some of the money that ought by rights come to you.ออกจากพวกขอทานพวกนั้นซะ แล้วใช้โอกาสนั้นเจาะลงผืนดิน... ...บางครั้ง ในยี่สิบคนอาจเจอเจ้าของบ่อน้ำมันสักคน... ...เป็นหลุมฝังศพของเหล่านักเสี่ยงโชค There Will Be Blood (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speculatorAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
speculatorIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
speculatorSome speculators take advantage of the ignorance and helplessness of old people.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเก็งกำไร[nak kengkamrai] (n, exp) EN: speculator
ผู้เก็งกำไร[phū kengkamrai] (n, exp) EN: speculator  FR: spéculateur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPECULATOR
SPECULATORS
SPECULATORS'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculator
speculators

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペキュレーター[supekyure-ta-] (n) speculator [Add to Longdo]
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P) [Add to Longdo]
仕手相場[してそうば, shitesouba] (n) speculators' (speculative) market [Add to Longdo]
思惑師[おもわくし, omowakushi] (n) speculator [Add to Longdo]
相場師[そうばし, soubashi] (n) speculator [Add to Longdo]
地上げ屋[じあげや, jiageya] (n) land shark; land speculator [Add to Longdo]
投機家[とうきか, toukika] (n) speculator; venturer [Add to Longdo]
投機筋[とうきすじ, toukisuji] (n) speculator [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculator \Spec"u*la`tor\ (sp[e^]k"[-u]*l[=a]`t[~e]r), n. [L.,
   a spy, explorer, investigator: cf. F. sp['e]culateur.]
   One who speculates. Specifically:
   (a) An observer; a contemplator; hence, a spy; a watcher.
     [Obs.] --Sir T. Browne.
     [1913 Webster]
   (b) One who forms theories; a theorist.
     [1913 Webster]
 
        A speculator who had dared to affirm that the human
        soul is by nature mortal.      --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (c) (Com.) One who engages in speculation; one who buys and
     sells goods, land, etc., with the expectation of deriving
     profit from fluctuations in price.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculator
   n 1: someone who makes conjectures without knowing the facts
   2: someone who risks losses for the possibility of considerable
     gains [syn: {speculator}, {plunger}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top