ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spectrograph

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectrograph-, *spectrograph*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectrographสเปกโทรกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

WordNet (3.0)
spectrograph(n) a spectroscope by which spectra can be photographed
spectrographic(adj) relating to or employing a spectrograph
spectrographically(adv) by spectrographic means
spectrogram(n) a photographic record of a spectrum, Syn. spectrograph

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Spectrograph

n. [ Spectrum + graph. ] (Physics) (a) An apparatus for photographing or mapping a spectrum. (b) A photograph or picture of a spectrum. -- Spec`tro*graph"ic a. -- Spec`tro*graph"ic*al*ly adv. -- Spec*trog"ra*phy n. [Webster 1913 Suppl.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need you to confirm a spectrographic analysis for me.ผมอยากให้คุณยืนยัน วิเคราะห์แถบแม่เหล็กให้ผมหน่อย Light (2009)
Is the spectrograph ready, agent farnsworth?เครื่องวาดสเปคตั้มพร้อมมั้ยจนท.ฟรานส์เวอร์ท? Northwest Passage (2010)
I want a spectrograph on this.เอากล้องดูดาวมาส่องหน่อย Prometheus (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spectrograph

Japanese-English: EDICT Dictionary
サウンドスペクトログラフ[saundosupekutorogurafu] (n) sound spectrograph [Add to Longdo]
スペクトログラフ[supekutorogurafu] (n) spectrograph [Add to Longdo]
プラズマ発光分光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography [Add to Longdo]
質量分析器[しつりょうぶんせきき, shitsuryoubunsekiki] (n) mass spectrograph [Add to Longdo]
発光分光法[はっこうぶんこうほう, hakkoubunkouhou] (n) emission spectrography [Add to Longdo]
分光器[ぶんこうき, bunkouki] (n) (See 分光計) spectroscope; spectrograph [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top