ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spectrograph

S P EH1 K T R AH0 G R AE2 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectrograph-, *spectrograph*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., See also: Spectoscope, telescope

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectrographสเปกโทรกราฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is the spectrograph ready, agent farnsworth?เครื่องวาดสเปคตั้มพร้อมมั้ยจนท.ฟรานส์เวอร์ท? Northwest Passage (2010)
I want a spectrograph on this.เอากล้องดูดาวมาส่องหน่อย Prometheus (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTROGRAPH S P EH1 K T R AH0 G R AE2 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
サウンドスペクトログラフ[saundosupekutorogurafu] (n) sound spectrograph [Add to Longdo]
スペクトログラフ[supekutorogurafu] (n) spectrograph [Add to Longdo]
プラズマ発光分光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography [Add to Longdo]
質量分析器[しつりょうぶんせきき, shitsuryoubunsekiki] (n) mass spectrograph [Add to Longdo]
発光分光法[はっこうぶんこうほう, hakkoubunkouhou] (n) emission spectrography [Add to Longdo]
分光器[ぶんこうき, bunkouki] (n) (See 分光計) spectroscope; spectrograph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spectrograph \Spec"tro*graph\, n. [Spectrum + graph.] (Physics)
   (a) An apparatus for photographing or mapping a spectrum.
   (b) A photograph or picture of a spectrum. --
     {Spec`tro*graph"ic}, a. -- {Spec`tro*graph"ic*al*ly},
     adv. -- {Spec*trog"ra*phy}, n.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectrograph
   n 1: a spectroscope by which spectra can be photographed
   2: a photographic record of a spectrum [syn: {spectrogram},
     {spectrograph}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top