ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

species of plants

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -species of plants-, *species of plants*, species of plant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-English: EDICT Dictionary
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬, アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
[ひし, hishi] (n) (1) (uk) Trapa japonica (species of plant closely related to water chestnut or water caltrop); (2) caltrop (weapon); caltrap #14,890 [Add to Longdo]
ヤーコン[ya-kon] (n) yacon (Andean species of plant grown for its tuber; Smallanthus sonchifolius) [Add to Longdo]
山薄荷[やまはっか;ヤマハッカ, yamahakka ; yamahakka] (n) (uk) Plectranthus inflexus (species of plant in the mint family) [Add to Longdo]
小葉擬宝珠[こばぎぼうし;コバギボウシ, kobagiboushi ; kobagiboushi] (n) (uk) Hosta sieboldii (species of plantain lily) [Add to Longdo]
水虎の尾[みずとらのお, mizutoranoo] (n) Eusteralis yatabeana (species of plant in the mint family) [Add to Longdo]
大葉擬宝珠[おおばぎぼうし;オオバギボウシ, oobagiboushi ; oobagiboushi] (n) (uk) Hosta montana (species of plantain lily) [Add to Longdo]
畔唐菜;畔冬菜[あぜとうな;アゼトウナ, azetouna ; azetouna] (n) (uk) Crepidiastrum keiskeanum (species of plant in the daisy family) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนอง(n) species of plant, See also: Shorea hypochra, Syn. ต้นพนอง, Example: ไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณก็ม เช่น ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea hypochra Hance ในวงศ์ Dipterocarpaceae ชันใช้ยาเรือและอื่นๆ
นางรำ(n) species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
เข(n) species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai Definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
ภังคี(n) tree, See also: species of plant, Syn. ต้นภังคี, เจตภังคี, Thai Definition: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
โป๊ยเซียน(n) name of species of plant, Syn. ต้นโป๊ยเซียน, ว่านเศรษฐีจีน, Example: เขาว่าโป๊ยเซียนถ้ามี 8 ดอกถือเป็นสิ่งดี, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้ดอกเล็กสีแดง ต้นเป็นเหลี่ยม หนามแหลม
กางของ(n) Millingtonia hortensis Linn., See also: cork tree, species of plants, Syn. กาซะลอง, ปีบ, Example: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ, Count Unit: ต้น, ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่านเศรษฐีจีน[wān sētthī Jīn] (n, exp) EN: name of species of plant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflanzenart { f }plant species; species of plant [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top