ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sod

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sod-, *sod*, so
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
episodic(adj) ที่เป็นตอนๆ, ชั่วคราว เช่น Researchers had already associated with specific, episodic climate changes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sod(n) หญ้าบริเวณผิวดิน
soda(n) โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
Sodom(n) เมืองชั่วร้ายในไบเบิล
sodden(adj) เปียกชุ่ม
sodium(n) โซเดียม
sodomy(n) การร่วมเพศทางทวารหนัก
sod off(phrv) ไปให้พ้น (คำสแลงต้องห้าม), Syn. push off
soda ash(n) โซดาไฟ
sodality(n) ความเป็นมิตรต่อกัน
sodbuster(n) ชาวนา, See also: ชาวไร่, Syn. farmer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sod(ซอด) n. หญ้าติดดินเป็นแผ่น ๆ ที่เซาะขึ้นเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ที่อื่น, พื้นผิวหน้าดิน. vt. ปกคลุมด้วยหญ้าติดดินดังกล่าว., See also: soddy adj., Syn. turf, lawn, green
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide, =sodium carbonate, น้ำโซดา, เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา, น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต, โซดาไฟ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้, โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี, มิตรไมตรีจิต, ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, ความเป็นเพื่อน, สมาคม, สังคม, สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
sodden(ซอค'เดิน) adj. เปียกชุ่ม, เปียกชื้น, เปียกโชก, เหนอะหนะ, แช่, จุ่ม, โง่, เง่า, ไร้ความรู้-สึก, ทื่อ, เซ่อ, ต้มแล้ว vt., vi. ทำให ้ (กลายเป็น) เปียกชื้น, กริยาช่อง 3 ของ seethe (ดู) ., See also: soddenness n., Syn. saturated, drenched
sodium(โซเดียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
sodium bicarbonaten. โซเดียมคาร์โบเนต
sodium chloriden. เกลือ (salt)
sodomy(ซอด'ดะมี) n. การสังวาสที่ผิดธรรมชาต' (โดยเฉพาะเข้าทางทวารหนัก) , การสังวาสระหว่างคนกันสัตว์., See also: sodomitical adj. sodomitic adj., Syn. bestiality

English-Thai: Nontri Dictionary
sod(n) พื้นหญ้า
soda(n) โซดา
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน, ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มิตรไมตรีจิต
sodden(adj) เปียก, ชุ่ม, โชก, เหนอะหนะ, ไม่กรอบ
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ
episode(n) พฤติการณ์, ตอน, บท, ฉาก, องก์, คราว, ครั้ง, กรณี
prosody(n) ฉันทลักษณ์
rhapsody(n) การใช้คำหรูหรา, โคลงโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodium chloride; salt, commonเกลือแกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodium-cooled valve; sodium-filled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodium-filled valve; sodium-cooled valveวาล์วหล่อเย็นด้วยโซเดียม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sodomyการร่วมเพศทางทวารหนัก, การสมสู่วัจมรรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sodomyการชำเราแบบวิตถาร [ ดู buggery ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sodic, Soilดินโซดิก หรือ ดินด่าง, Example: ดินที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมที่แลก เปลี่ยนได้ (ESP) มากกว่า 15 ค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายดิน (EC) ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวด้วยน้ำต่ำกว่า 2 ds/m 25 องสาเซลเซียล pH ที่วัดได้อยู่ระหว่าง 8.5-10 มักพบในเขตกึ่งแห้งแล้ง เกลือที่พบมักเป็นเกลือคาร์บอเนตของโซเดียม [สิ่งแวดล้อม]
Sodiumโซเดียม [TU Subject Heading]
sodium absorption ratiosodium absorption ratio, อัตราส่วนดูดซับโซเดียม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sodium benzoateโซเดียมเบนโซเอต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium bisulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium borohydrideโซเดียมโบโรไฮไดรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium carbonate industryอุตสาหกรรมโซเดียม คาร์บอเนต [TU Subject Heading]
Sodium hydrogen sulfideสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's almost sodding noon!นี่มันเกือบเที่ยงไปแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-He means sod.หมายถึง สนามหญ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Sod? We'll need good sod.หญ้า เราต้องใช้หญ้าดี ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A lot of good sod.หญ้าดี ๆ เยอะด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Pack it in. I'm a regular. It's my sodding' career, liberating.มันอาชีพของฉันปลดปล่อย เอา ล่ะ? How I Won the War (1967)
Sorry. Irritating little sod. I'm quite fond of him really.สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ The Russia House (1990)
He didn't know they'd kill her. Silly sod was besotted with her.ไม่คิดว่าพวกนั้นจะฆ่า พวกโหดนั่นคงกำลังคลั่งด้วย The Constant Gardener (2005)
Not that I have any intention in marrying Olivia sodding Allred, who's her main candidate.นอกจากนี้ผมต้องแต่งงาน กับโอลิเวีย ซ็อดดิ้ง ออลเรด คนที่เป็นตัวเต็งคนนั้นด้วย Match Point (2005)
Listen to me, you bleeding sod, England prevails because I say it does!ฟังฉันนะ, ยายตัวดี, อังกฤษเหนืออื่นใดอยู่มาได้ ก็เพราะฉัน V for Vendetta (2005)
I love you. Some poor sod's gonna catch a packet.ผมรักคุณ พวกน่าสงสารบางคนคงต้อง โดยสารไปทางเรือ Atonement (2007)
Sodding Jamie Oliver. - Bummer. Go on, then.รสชาติเป็นเลิศ อุดมด้วยสารโอเมก้า Cassie (2007)
Just as fast as we can so you don't have to re-sod your lawn, ทันทีที่ทำได้ คุณจะได้ไม่ต้อง ปูหญ้าสนามคุณใหม่ Go Your Own Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sodThank you for waiting. One kid's meal and an ice cream soda.
sodThis is the best soda to drink this summer.
sodThis soda is less sweet than that.
sodTwo sodas for the children and one coffee, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือแกง(n) salt, See also: sodium chloride, table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือสมุทร, เกลือ, โซเดียมคลอไรด์, Example: น้ำเปล่าหนึ่งขวดเหล้ากลมจุประมาณ 750 ซี.ซี. และควรเติมเกลือแกงลงไปครึ่งช้อนชาเพื่อชดเชยเกลือที่เสียไปจากร่างกาย, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่งชื่อโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ มีมากในน้ำทะเล ใช้ปรุงอาหาร ทำเครื่องดองเค็ม, น้ำเกลือ สำหรับให้ผู้ป่วยโดยให้ทางเส้นโลหิต ใช้ในอุตสาหกรรมทำสบู่ อุตสาหกรรมผลิตโซดาแผดเผา
เกลือ(n) salt, See also: sodium chloride, Example: สำหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรกผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น กุ้งทอดหมูทอด ปลาทอด, Count Unit: เม็ด, ถุง, Thai Definition: วัตถุที่มีรสเค็ม ใช้ประกอบอาหารเป็นต้น โดยทั่วไปได้มาจากน้ำทะเล
อัดลม(n) carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai Definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
ตฤณมัย(n) turf, See also: sod, Syn. สนามหญ้า, Example: ทุกคนเตรียมม้าแข่งประจำตัวไปพบกันที่ตฤณมัย, Thai Definition: ลานโล่งกว้างที่มีหญ้าขึ้นอยู่เต็ม, Notes: (สันสกฤต)
โซดา(n) soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)
โซดาแผดเผา(n) caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai Definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียม(n) sodium, Example: การลดเกลือหรือโซเดียมในอาหาร สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 11 สัญลักษณ์ Na เป็นโลหะสีขาวคล้ายโลหะเงิน เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ 97.8 ํ ซ., Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมคาร์บอเนต(n) sodium carbonate, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ กระดาษ ทำลายความกระด้างของน้ำ, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมซัลเฟต(n) sodium sulfate, See also: sodium sulphate, Thai Definition: เกลือปกติชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีสมบัติเป็นยาถ่าย ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ผงซักฟอก สีย้อม แก้ว กระดาษ, Notes: (อังกฤษ)
โซเดียมไฮดรอกไซค์(n) sodium hydroxide, See also: caustic soda, Syn. โซดาไฟ, โซดาแผดเผา, คอสติกโซดา, Thai Definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[atlom] (n) EN: carbonated water ; soda water ; soda
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: act ; episode ; scene  FR: acte [ m ] ; épisode [ m ] ; scène [ f ]
ดับกลิ่น[dapklin] (v) EN: deodorize  FR: désodoriser
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
แคน[khaēn] (n) EN: [ classifier : soda cans ]  FR: [ classificateur : cannettes de soda ]
ขี้เหล็ก[khīlek] (n) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia
คอสติกโซดา[khøttiksōdā] (n, exp) EN: caustic soda
ขวด[khūat] (n) EN: [ classifier : bottles (soda, beer ...) ]  FR: [ classificateur : bouteilles (soda, bière ...) ]
เกลือ[kleūa] (n) EN: salt; sodium chloride  FR: sel [ m ] ; chlorure de sodium [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sod
soda
sodas
soden
soder
sodom
sodus
soda's
sodano
sodaro

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sod
soda
sods
sodded
sodden
sodium
sodomy
sodding
sodomite
sodomites

WordNet (3.0)
sod(n) an informal British term for a youth or man
sod(v) cover with sod
sodalist(n) a member of a sodality
sodalite(n) a vitreous mineral consisting of sodium aluminum silicate and sodium chloride in crystalline form; occurs in igneous rocks
sodden(adj) wet through and through; thoroughly wet, Syn. soppy
Soddy(n) English chemist whose work on radioactive disintegration led to the discovery of isotopes (1877-1956), Syn. Frederick Soddy
sodium(n) a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water); burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt), Syn. Na, atomic number 11
sodoku(n) the form of ratbite fever occurring in the Far East, Syn. spirillum fever
Sodom(n) (Old Testament) an ancient city near the Dead Sea that (along with Gomorrah) was destroyed by God for the wickedness of its inhabitants
sodom(n) any location known for vice and corruption

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sod

obs. imp. of Seethe. [ 1913 Webster ]

Sod

n. (Zool.) The rock dove. [ Prov. Eng. ] [ 1913 Webster ]

Sod

v. t. [ imp. & p. p. Sodden; p. pr. & vb. n. Sodding. ] To cover with sod; to turf. [ 1913 Webster ]

Sod

n. [ Akin to LG. sode, D. zode, OD. sode, soode, OFries. satha, and E. seethe. So named from its sodden state in wet weather. See Seethe. ] That stratum of the surface of the soil which is filled with the roots of grass, or any portion of that surface; turf; sward. [ 1913 Webster ]

She there shall dress a sweeter sod
Than Fancy's feet have ever trod. Collins. [ 1913 Webster ]

Soda

n. [ It., soda, in OIt., ashes used in making glass, fr. L. solida, fem. of solidus solid; solida having probably been a name of glasswort. See Solid. ] 1. (Chem.) (a) Sodium oxide or hydroxide. (b) Popularly, sodium carbonate or bicarbonate. Sodium bicarbonate is also called baking soda [ 1913 Webster ]

2. same as sodium, used in terms such as bicarbonate of soda. [ PJC ]

3. same as soda water. [ PJC ]

4. a non-alcoholic beverage, sweetened by various means, containing flavoring and supersaturated with carbon dioxide, so as to be effervescent when the container is opened; -- in different localities it is variously called also soda pop, pop, mineral water, and minerals. It has many variants. The sweetening agent may be natural, such as cane sugar or corn syrup, or artificial, such as saccharin or aspartame. The flavoring varies widely, popular variants being fruit or cola flavoring. [ PJC ]


Caustic soda, sodium hydroxide. --
Cooking soda, sodium bicarbonate. [ Colloq. ] --
Sal soda. See Sodium carbonate, under Sodium. --
Soda alum (Min.), a mineral consisting of the hydrous sulphate of alumina and soda. --
Soda ash, crude sodium carbonate; -- so called because formerly obtained from the ashes of sea plants and certain other plants, as saltwort (Salsola). See under Sodium. --
Soda fountain, an apparatus for drawing soda water, fitted with delivery tube, faucets, etc. --
Soda lye, a lye consisting essentially of a solution of sodium hydroxide, used in soap making. --
Soda niter. See Nitratine. --
Soda salts, salts having sodium for the base; specifically, sodium sulphate or Glauber's salts. --
Soda waste, the waste material, consisting chiefly of calcium hydroxide and sulphide, which accumulates as a useless residue or side product in the ordinary Leblanc process of soda manufacture; -- called also alkali waste. --
Washing soda, sodium carbonate. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Soda biscuit

n. a bicuit leavened with baking soda and with buttermilk or sour milk. [ PJC ]

Soda bread

n. a bread made with buttermilk and leavened with baking soda. [ PJC ]

Soda fountain

n. a counter at which people may sit and be served soda pop, ice cream, or light meals. Such counters may be located for example in restaurants, ice cream shops, drugstores, departments stores. [ PJC ]

Sodaic

a. Pertaining to, or containing, soda. “Sodaic powder.” Ure. [ 1913 Webster ]

Soda jerk

n. a person who serves soda, ice cream, similar foods from behind a soda fountain. [ PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, / ] sodium Na, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 11 #6,688 [Add to Longdo]
苏打[sū dá, ㄙㄨ ㄉㄚˊ,   /  ] soda (loan word) #19,434 [Add to Longdo]
汽水[qì shuǐ, ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ,  ] soda; pop #24,579 [Add to Longdo]
纯碱[chún jiǎn, ㄔㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˇ,   /  ] sodium carbonate Na2CO3; soda ash; same as 碳酸鈉|碳酸钠 #43,906 [Add to Longdo]
碳酸氢钠[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ,     /    ] sodium bicarbonate #53,171 [Add to Longdo]
硫酸钠[liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ,    /   ] sodium sulfate #62,794 [Add to Longdo]
磷酸钠[lín suān nà, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ,    /   ] sodium phosphate Na3PO4 #65,607 [Add to Longdo]
硫代硫酸钠[liú dài liú suān nà, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄞˋ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ,      /     ] sodium hyposulfide; sodium thiosulfate #94,358 [Add to Longdo]
硝酸钠[xiāo suān nà, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ,    /   ] sodium nitrate #121,973 [Add to Longdo]
索多玛[Suǒ duō mǎ, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ,    /   ] Sodom #136,156 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] TH: เลี้ยงดู  EN: to be brought up
育つ[そだつ, sodatsu] TH: เติบโต  EN: to raise (child)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soda { n }; Natriumcarbonat { n }; kohlensaures Natriumsoda (ash) [Add to Longdo]
Sodabrand { m }soda firing [Add to Longdo]
Sodaglasur { f }soda glaze [Add to Longdo]
Sodomie { f }; Geschlechtsverkehr mit Tierensodomy [Add to Longdo]
Sodbrennen { n }; Pyrosis { f } [ med. ]heartburn; pyrosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (ctr) counter for stories, episodes of TV series, etc. #143 [Add to Longdo]
エピソード[episo-do] (n) episode; (P) #1,398 [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P) #2,316 [Add to Longdo]
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) #3,805 [Add to Longdo]
育て[そだて, sodate] (n) bringing up; raising #5,803 [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) #9,061 [Add to Longdo]
ナトリウム(P);ソジウム[natoriumu (P); sojiumu] (n) sodium (Na) (ger #9,509 [Add to Longdo]
[そで, sode] (n) (1) sleeve; (2) wing (of a stage); (P) #10,111 [Add to Longdo]
子育て[こそだて, kosodate] (n, vs) raising children #11,631 [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] (v1, vt) to raise; to rear; to bring up; (P) #11,997 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM) [Add to Longdo]
アイエスオーディーイー[あいえすおーでいーいー, aiesuo-dei-i-] ISODE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] aufwachsen, wachsen [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top