ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smirched

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smirched-, *smirched*, smirch, smirche
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smirched
smirch
besmirch
smirches
smirching
besmirched
besmirches
besmirching

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smirch(vt) ทำให้เปื้อน
besmirch(vt) ทำลายความคิดเห็น, Syn. sully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besmirch(บิสเมิร์ช') { besmirched, besmirching, besmirches } vt. ทำให้เปื้อน, ชโลม, ป้าย, ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt, taint
smirch(สเมิร์ชฺ) n., vt. (ทำให้เกิด) รอยเปรอะ, รอยเปื้อน, รอยด่างพร้อย, มลทิน, Syn. besmirch, stain

English-Thai: Nontri Dictionary
besmirch(vt) ทา, ป้าย, ชโลม
smirch(n) รอยด่าง, รอยเปื้อน, มลทิน
smirch(vt) ทำให้ด่างพร้อย, ทำให้เปื้อน, ทำให้เป็นมลทิน, ทำให้เสื่อมเสีย

WordNet (3.0)
smirch(v) smear so as to make dirty or stained, Syn. besmirch
blot(n) an act that brings discredit to the person who does it, Syn. smirch, spot, smear, stain
defame(v) charge falsely or with malicious intent; attack the good name and reputation of someone, Syn. asperse, smear, denigrate, smirch, calumniate, sully, slander, besmirch
smudge(n) a blemish made by dirt, Syn. smear, smirch, spot, slur, blot, daub

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Besmirch

v. t. [ imp. & p. p. Besmirched p. pr. & vb. n. Besmirching. ] To smirch or soil; to discolor; to obscure. Hence: To dishonor; to sully. Shak. [ 1913 Webster ]

Smirch

v. t. [ From the root of smear. ] To smear with something which stains, or makes dirty; to smutch; to begrime; to soil; to sully. [ 1913 Webster ]

I'll . . . with a kind of umber smirch my face. Shak. [ 1913 Webster ]

Smirch

n. A smutch; a dirty stain. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And besmirched the name of Wiliam McKinley.และทำชื่อเสียงโรงเรียนเสื่อมเสีย Sectionals (2009)
What's amusing to me is that you would cover yourself by besmirching these fliers.ที่ข้าขำก็คือเจ้ากลัวจนหัวซุกปีก จนถึงกับกล่าวหาเด็กพวกนี้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
This girl, Hester Prynne, has an affair with a minister is besmirched and made to wear a red A for "adulterer."ผู้หญิงคนนี้ชื่อ แฮสเตอร์ เพรนน์ มีสัมพันธ์รักกับนักบวช... ... เธอถูกทำลายชื่อเสียงและบังคับให้ใส่ ตัว A สีแดง ซึ่งย่อมาจาก "adulterer (หญิงชู้)" Easy A (2010)
One year ago today, zombies began besmirching our fine community.วันนี้ ในปีก่อน ซอมบี้ เริ่มต้นทำลาย ความสงบของชุมชนเรา Pilot (2011)
That's right, I said "besmirching,"ถูกต้องฉันพูดคำว่า " ทำลาย " Pilot (2011)
Or besmirching the good name of the Spinners.หรือทำลาย ชื่อเสียงthe Spinners. Discovery (2012)
Sir, you have besmirched the good name of Liquid Water, and if you think that we're here for a settlement conference, well, let me just correct that one for you right now.ท่านสุภาพบุรษ คุณได้ทำลายชื่อเสียงที่ดีของลิขวิดวอเตอร์ไป และถ้าคุณคิดว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อประชุมทำข้อตกลง ก็ให้ผมแค่ทำมันให้ถูกต้องซะตอนนี้ Discovery (2012)
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ Digital Estate Planning (2012)
But only if she's alive, her honor unbesmirched.ถ้าเอาไปส่งเป็นๆ โดยไร้มลทิน Walk of Punishment (2013)
Unbesmirched.ไร้มลทิน Walk of Punishment (2013)
Not satisfied with making a mockery of the American education system by your mere presence at this school, you have besmirched the dignity of such everyday heroes as this woman with Crohn's disease...อย่าได้ริสนองความต้องการ โดยการหัวเราะเยาะ ระบบการศึกษาของอเมริกา ด้วยการมาปรากฏตัวที่โรงเรียนนี้ Naked (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smirchPlease don't do anything that would besmirch the Matsuno family name!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปื้อนเปรอะ(v) dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
มอมแมม(adj) dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai Definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
มอม(v) soil, See also: dirty, blacken, smirch, foul, defile, Example: เขามอมหน้าของเขาด้วยถ่านให้ดูเหมือนพวกนิโกร, Thai Definition: ทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน
แปดเปื้อน(v) sully, See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish, Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, มีมลทิน, มีราคี, Ant. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน, Example: เขาตั้งใจจะถือเพศพรหมจรย์ไปจนตลอดชีวิตโดยจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายความผิดบาปมาแปดเปื้อนเขาได้
แปดเปื้อน(v) contaminate, See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, Ant. ้สะอาด, บริสุทธิ์, Example: เขาตั้งใจจะถือเพศพรหมจรย์ไปจนตลอดชีวิตโดยจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมาแปดเปื้อนเขาได้, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอม[møm] (v) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile  FR: souiller ; maculer
แปดเปื้อน[paētpeūoen] (v) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain
เปื้อนเปรอะ[peūoenproe] (v) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain  FR: salir ; polluer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto besmirch | besmirching | besmirched | besmirches | besmirched [Add to Longdo]
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto smirch | smirching | smirched | smirches | smirched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥を塗る[どろをぬる, dorowonuru] (exp, v5r) (See 顔に泥を塗る) to besmirch; to sully [Add to Longdo]
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp, v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top