ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serial number

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serial number-, *serial number*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serial number(n) เลขอนุกรม, See also: เลขลำดับ, เลขหมายอนุกรม, หมายเลขลำดับ, เลขหมายประจำเครื่อง เครื่องยนต์ กล้องถ่ายรูปและอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial numbern. เลขอนุกรม, เลขลำดับ, หมายเลขอนุกรม, หมายเลขลำดับ,

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Serial number 583625.เอ็น.ดี.อาร์ 114 เลขเครื่อง 583625 Bicentennial Man (1999)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I need you to get the make and serial number of that monitor.ฉันอยากให้นายจัดการกับรหัสที่หน้าจอ Five the Hard Way (2008)
Serial number on her gun was filed off.รหัสบนปืนหล่อนโดนลบออก The Good Wound (2009)
Got 1, 700 guns need their serial numbers checked.มีปืน 1, 700 กระบอก ที่ต้องตรวจหาตัวเลข Out of Time (2009)
Too bad the serial numbers were scratched off.แย่หน่อย หมายเลขทะเบียนปืน ถูกขัดออก Out of Time (2009)
The serial number of your gun.หมายเลขทะเบียน ของปืนคุณ A561984 (2009)
Now, obviously this has suffered a lot of damage in the wash, but if we can get a serial number off this, we can get an I.D.ดูเหมือนว่ามันจะโดนแรงกระแทก จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในเครื่องซักผ้า ถ้าเราสามารถหา serial number ของมันได้ เราก็สามารถรู้ตัวเหยื่อได้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, the serial numbers were pretty worn from the washing machine.อืม serial number ได้เลือนหายไปเนื่องจากการสึกกร่อน จากเครื่องซักผ้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Okay, uh, I got the serial number for you.โอเค เอ่อ ฉันหา serial number ให้คุณได้แล้ว The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Yet she still knows the serial number to Mark's gun. That doesn't mean he's going to be the oneใช่้สิ เธอยังรู้ทะเบียนปืน ของมาร์คเสียด้วย Blowback (2010)
Serial number a-5-6-1-9-8-4.- ว่าไง? - ผมยังมีเครื่้องพ่นไฟด้วย เผื่อนายต้องการ Blowback (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motornummernschild { n }serial number plate [Add to Longdo]
Nummernschild { n }serial number plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリアルナンバー[shiriarunanba-] (n) { comp } serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] (n) { comp } serial number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] (n) { comp } file serial number [Add to Longdo]
一貫番号[いっかんばんごう, ikkanbangou] (n) serial number [Add to Longdo]
国際標準逐次刊行物番号[こくさいひょうじゅんちくじかんこうぶつばんごう, kokusaihyoujunchikujikankoubutsubangou] (n) { comp } International Standard Serial Number; ISSN [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとおしばんごう, shoumeishoutooshibangou] (n) { comp } certificate serial number [Add to Longdo]
製造番号[せいぞうばんごう, seizoubangou] (n) (manufacturer's) serial number [Add to Longdo]
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] (n) serial number; consecutive number [Add to Longdo]
連番[れんばん, renban] (n, adj-no) serial number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
証明証通し番号[しょうめいしょうとうしばんごう, shoumeishoutoushibangou] certificate serial number [Add to Longdo]
通し番号[とおしばんごう, tooshibangou] serial number [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top