ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semifinal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semifinal-, *semifinal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semifinal(n) การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ, See also: การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย, Syn. next to the last, preliminary to the final, semifinal match
semifinal(adj) เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ, See also: เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองสุดท้าย
semifinalist(n) ผู้เข้าแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semifinal(เซมมิไฟ'เนิล) adj., n. (เกี่ยวกับ) รองรอบสุดท้าย, รองรอบชิงชนะเลิศ, การแช่งขันของรองคู่เอก

English-Thai: Nontri Dictionary
semifinal(n) การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judges, this is a semifinal round with 1 1 couples on the floor, ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 11 คู่เต้นนะครับ Shall We Dance (2004)
Judges, this is a semifinal round with ten couples on the floor, ผู้ตัดสินครับ นี่เป็นรอบรองสุดท้าย มี 10 คู่เต้นนะครับ Shall We Dance (2004)
Then make it to the semifinals of the national Taekwondo tournament.งั้นก็เข้าให้ถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเทควันโดแห่งชาติซะ Spin Kick (2004)
The semifinal match between South Africa and France will begin as soon as possible.รอบรองชนะเลิศระหว่างแอฟริกาใต้.. กับฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มในไม่ช้านะครับ Invictus (2009)
- World Cup semifinal against England.การแข่งขันรอบรองชนะเลิศของอังกฤษ-- Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
semifinalThe team won the semifinals and advanced to the finals.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ตัดเชือก[khū tat cheūak] (n, exp) EN: semifinalists
รอบตัดเชือก[røp tat cheūak] (n, exp) EN: semifinals

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
semifinal
semifinal
semifinal
semifinals
semifinals
semifinals
semifinalist
semifinalist
semifinalist
semifinalists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semifinal
semifinals
semifinalist
semifinalists

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半决赛[bàn jué sài, ㄅㄢˋ ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ,    /   ] semifinals #6,497 [Add to Longdo]
四强[sì qiáng, ㄙˋ ㄑㄧㄤˊ,   /  ] semifinals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
準決勝[じゅんけっしょう, junkesshou] (n) semifinal (in sports); (P) #3,149 [Add to Longdo]
セミファイナル[semifainaru] (n) semifinals [Add to Longdo]
準決勝戦[じゅんけっしょうせん, junkesshousen] (n) semifinal game of a tournament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  semifinal
      n 1: one of the two competitions in the next to the last round
           of an elimination tournament [syn: {semifinal}, {semi}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top