หรือคุณหมายถึง selfneß?
Search result for

selfness

(3 entries)
(0.3911 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfness-, *selfness*, selfnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfness[N] ความเป็นตัวของตัวเอง, See also: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว, Syn. individual, oneself, person, character

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfness(เซลฟฺ'นิส) n. =selfhood (ดู)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selfness \Self"ness\, n.
   Selfishness. [Obs.] --Sir. P. Sidney.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

selfness

 


  

 
selfness
 • ความเป็นตัวของตัวเอง: ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว [Lex2]
 • (เซลฟฺ\'นิส) n. =selfhood (ดู) [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
selfless, slyness, Selene's, Seline's, solemness, surliness, safeness, selves's, slowness, selfishness, slimness, sleekness, self's, selves, Selena's, leafiness, silliness, salines, Celene's, Celine's, Selina's, slyness's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
s'élimes, s'élimés, sellâmes, s'élimez, s'élimées, celâmes, sulfonez, sellez, selliez, s'élime, s'élimé, serinez, solfiez, s'élimer, s'élimée, s'élimais

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top