ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

selfles

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -selfles-, *selfles*, selfle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
selfless(adj) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ, Syn. generous, altruistic, unselfish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
selfless(เซลฟฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นแก่ตัว, ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว, ไม่คำนึงถึงตัวเอง., See also: selflessly adv. selflessness n.

WordNet (3.0)
selflessness(n) acting with less concern for yourself than for the success of the joint activity, Syn. self-sacrifice

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Selfless

a. Having no regard to self; unselfish. [ 1913 Webster ]

Lo now, what hearts have men! they never mount
As high as woman in her selfless mood. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Selflessness

n. Quality or state of being selfless. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a tireless, selfless servant of the Lord.เขาเป็นสาวกของพระเจ้า ผู้เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า Oh, God! (1977)
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I told myself that was the selfless way, the loving way, instead of the chickenshit way.ฉันบอกกับตัวเองว่ามันเป็นวิธีที่ไม่เห็นแก่ตัว เป็นวิธีแห่งความรัก แทนที่จะเป็นวิธีที่ขี้ขลาด The Joy Luck Club (1993)
By selfless sacrifice, ministers have built this kingdom.ไร้ซึ่งความเสียสละ พวกเราสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมา The King and the Clown (2005)
By selfless sacrifice, ministers have built this kingdom.ไร้ซึ่งความเสียสละ พวกเราสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมา The King and the Clown (2005)
- He's selfless and empathic... - He's self-centered and righteous. Self-righteous.เขาไม่เห็นแก่ตัว เห็นอกเห็นใจ เขาคิดเข้าข้างตัวเอง มีธรรมะ มีธรรมะของตัวเอง Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
You're doing a beautiful and a selfless thing for us.คุณทำได้ดีนะ เราซะอีกที่เห็นแก่ตัว Juno (2007)
I'm starting to wonder if you're really selfless or just a little self-obsessed.ผมเริ่มสงสัยแล้วว่า คุณเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจริง ๆ หรือว่ามีอะไรเข้าสิงคุณอยู่ The Nanny Diaries (2007)
How wonderful and selfless and giving I am--เลิศเลอ ใจดี และชมฉัน... There's No 'I' in Team (2008)
You never stepped outside your own ignorance and fear and done something selfless for me or for anybody.แม่ไม่เคยก้าวข้ามความโง่เขลากับความกลัว แล้วทำเพื่อคนอื่น เพื่อหนูหรือใครก็ตาม Frenzy (2009)
That was one of the worst things I have ever seen, which I guess makes being a part of it a pretty selfless act, so I'm impressed.นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลย แต่ฉันว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของมันนั้นก็ แสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัว ฉันประทับใจนะ Spanish 101 (2009)
The Catholic church thanks Camerlengo for his selfless act and demands his immediate canonization.ฉันมีโอกาสมาก คืนนี้เพื่อลบ. พฤษภาคมอยู่เท่านั้น เนื่องจากคุณไม่มีอาวุธ, Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selflesIn Japan, students are supposed to be selfless and group-centered.
selflesIn the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
selfless
selflessness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无私[wú sī, ㄨˊ ㄙ,   /  ] selfless; unselfish; disinterested #10,491 [Add to Longdo]
忘我[wàng wǒ, ㄨㄤˋ ㄨㄛˇ,  ] selflessness #20,029 [Add to Longdo]
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ,   /  ] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義人[ぎじん, gijin] (n) selfless (pious, righteous) man #14,861 [Add to Longdo]
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na, adj-no, adj-t, adv-to, n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless [Add to Longdo]
則天去私[そくてんきょし, sokutenkyoshi] (n) selfless devotion to justice [Add to Longdo]
忘己利他[もうこりた, moukorita] (n) selflessness; selfless devotion to the service of others [Add to Longdo]
没我[ぼつが, botsuga] (n) selflessness [Add to Longdo]
没我的[ぼつがてき, botsugateki] (adj-na) self-effacing; selfless [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) { Buddh } anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]
無私[むし, mushi] (adj-na, n, adj-no) selflessness; unselfish [Add to Longdo]
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish [Add to Longdo]
滅私奉公[めっしほうこう, messhihoukou] (n) selfless devotion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top