ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-seeking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-seeking-, *self-seeking*, self-seek
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-seeking(adj) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว, See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว, Syn. selfis, self-regarding, self-considering, greedy
self-seeking(n) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว, See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว, Syn. selfishness, self-indulgence, greed

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว, เห็นแก่ได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-seeking (n) sˈɛlf-sˈiːkɪŋ (s e1 l f - s ii1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さもしい[samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-seeking \Self"-seek`ing\, a.
   Seeking one's own interest or happiness; selfish.
   --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-seeking \Self"-seek`ing\, n.
   The act or habit of seeking one's own interest or happiness;
   selfishness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-seeking
   adj 1: interested only in yourself [syn: {self-serving}, {self-
       seeking}]
   n 1: taking advantage of opportunities without regard for the
      consequences for others [syn: {opportunism}, {self-
      interest}, {self-seeking}, {expedience}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top