ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

self-reliance

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -self-reliance-, *self-reliance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-reliance(n) การวางใจในตัวเอง, See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง, Syn. daring, fearlessness, self-confidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง, การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความไว้ใจตัวเอง

WordNet (3.0)
autonomy(n) personal independence, Syn. self-reliance, self-direction, self-sufficiency

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Self-reliance

n. Reliance on one's own powers or judgment; self-trust. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I respected your privacy, and I taught you self-reliance.และ พ่อคิดว่า ลูกเชื่อมั่นใจตัวเอง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Not at all. Self-reliance is the key to a vigorous life.ไม่ใช่อย่างนั้น ความเชื่อในตนเองเป็นหนทางสู่ชีวิตมั่นคง Night at the Museum (2006)
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Emerson's "Self-Reliance,""การพึ่งตัวเอง" ของ เอเมอร์สัน Dentist of Detroit (2011)
It's called self-reliance.เขาเรียกการพึ่งพาตัวเองเว้ย Bells (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-reliance

Japanese-English: EDICT Dictionary
自立[じりつ, jiritsu] (n, vs, adj-no) independence; self-reliance; (P) #8,910 [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]
自力本願[じりきほんがん, jirikihongan] (n, adj-no) salvation by one's own efforts; self-reliance [Add to Longdo]
独行[どっこう, dokkou] (n, vs) going alone; self-reliance [Add to Longdo]
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance [Add to Longdo]
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n, adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs [Add to Longdo]
独立独歩[どくりつどっぽ, dokuritsudoppo] (n, adj-no) self-reliance; self-help [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top