ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanctify

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanctify-, *sanctify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanctify(vt) ทำให้พ้นบาป, See also: ทำให้บริสุทธิ์
sanctify(vt) อวยพร
sanctify(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify(vt) ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, ทำให้พ้นบาป, อวยพร, ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctify(vt) ล้างบาป, ทำให้ศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's not for me, it's for you. -Sanctify my body.ไม่ใช่เพื่อผม เพื่อตัวคุณครับ Oh, God! (1977)
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
Did you forget that Pope sanctified this himself?นายลืมไปแล้วเหรอ ว่าวันนี้พระสังฆราชจะมาประกอบพิธีด้วยตนเอง ? Love So Divine (2004)
Didn't you tell me Pope sanctified it?นายบอกฉันเองไม่ใช่เหรอ ว่างานนี้พระสังฆราชจะเป็นประธาน ? Love So Divine (2004)
Almighty God we ask you to bless and sanctify this house.พระผู้ยิ่งใหญ่... ...ขอทรงอำนวยพร... ...ให้บ้านหลังนี้หลุดพ้น... The Amityville Horror (2005)
* I'm so sanctified and free ** I'm so sanctified and free * Pilot (2009)
Azazel, we submit to you body and soul, the lord of the underworld, we offer you our obedience and everlasting devotion until death sanctifies this unholy union.ให้แก่เจ้าแห่งโลกพื้นพิภพ เราเสนอความเชื่อฟัง และการทุ่มเทอันไม่มีสิ้นสุด จนกว่าความตายจะทำให้เราพ้นบาป จากความเลวทรามนี้ Boy Parts (2013)
Ichabod must be sanctified.อิคคาบ็อดจะต้องล้างบาป The Sin Eater (2013)
"I am sanctified.""ฉันถูกชำระล้างบาปแล้ว" The Sin Eater (2013)
Ichabod must be sanctified.อิคคาบ็อดจะต้องล้างบาป The Sin Eater (2013)
Our spirits severed my soul sanctified.วิญญาญของเราได้แยกออกจากกันแล้ว The Sin Eater (2013)
...my soul sanctified.วิญญาญของข้าได้ถูกชำระล้างแล้ว วิญญาญของข้าได้ถูกชำระล้างแล้ว The Sin Eater (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sanctify

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctify
sanctifying

WordNet (3.0)
consecrate(v) render holy by means of religious rites, Syn. hallow, bless, sanctify, Ant. desecrate
purify(v) make pure or free from sin or guilt, Syn. sanctify, purge

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sanctify

v. t. [ imp. & p. p. Sanctified p. pr. & vb. n. Sanctifying ] [ F. sanctifier, L. sanctificare; sanctus holy + -ficare (in comp.) to make. See Saint, and -fy. ] 1. To make sacred or holy; to set apart to a holy or religious use; to consecrate by appropriate rites; to hallow. [ 1913 Webster ]

God blessed the seventh day and sanctified it. Gen. ii. 3. [ 1913 Webster ]

Moses . . . sanctified Aaron and his garments. Lev. viii. 30. [ 1913 Webster ]

2. To make free from sin; to cleanse from moral corruption and pollution; to purify. [ 1913 Webster ]

Sanctify them through thy truth. John xvii. 17. [ 1913 Webster ]

3. To make efficient as the means of holiness; to render productive of holiness or piety. [ 1913 Webster ]

A means which his mercy hath sanctified so to me as to make me repent of that unjust act. Eikon Basilike. [ 1913 Webster ]

4. To impart or impute sacredness, venerableness, inviolability, title to reverence and respect, or the like, to; to secure from violation; to give sanction to. [ 1913 Webster ]

The holy man, amazed at what he saw,
Made haste to sanctify the bliss by law. Dryden. [ 1913 Webster ]

Truth guards the poet, sanctifies the line. Pope. [ 1913 Webster ]

Sanctifyingly

adv. In a manner or degree tending to sanctify or make holy. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣化[shèng huà, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] sanctify; sanctification; consecrate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top