ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roadway

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roadway-, *roadway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roadway(n) ถนน, Syn. highway, path, road

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadway(บรอด'เวย์) n. ชื่อถนนสายใหญ่ในกรุงนิวยอร์ก, ย่านโรงละครโรงภาพยนต์ที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าว adj. เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงภาพยนต์หรือโรงละคร, See also: broadwayite n.

English-Thai: Nontri Dictionary
roadway(n) ถนน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear roadways in an instant.ทําให้ถนนราบเป็นหน้ากลองในพริบตา The Scorpion King (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางจราจร(n) roadway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
roadway
roadways

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roadway
roadways

Japanese-English: EDICT Dictionary
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) #7,966 [Add to Longdo]
車道[しゃどう, shadou] (n) roadway; (P) #19,099 [Add to Longdo]
アンダーパス[anda-pasu] (n) (roadway) underpass [Add to Longdo]
オフオフブロードウェー[ofuofuburo-doue-] (n) off-off-Broadway [Add to Longdo]
オフブロードウェー[ofuburo-doue-] (n) off Broadway [Add to Longdo]
ブロードウェー[buro-doue-] (n) Broadway; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roadway \Road"way`\ (r[=o]d"w[=a]`), n.
   A road; especially, the part traveled by vehicles. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roadway
   n 1: a road (especially that part of a road) over which vehicles
      travel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top