ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

risque

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -risque-, *risque*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
risque(adj) ลามก, See also: อนาจาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, don't you think this is too risque for the daytime?แต่คุณว่ามันจะดีเหรอ มาทำตอนกลางวันแสกๆ แบบนี้ Art of Seduction (2005)
This place is about as risque as it can get, you knowนายรู้ป่ะ ที่นี่มันเป็นที่ลามกดีนะ The Man from Nowhere (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อัตราเสี่ยง[attrā sīeng] (n, exp) EN: risk level  FR: niveau de risque [ m ]
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ดอกจัน[døkjan] (n) EN: asterisk ; star  FR: astérisque [ m ] ; étoile [ f ]
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
การบริหารความเสี่ยง[kān børihān khwām sīeng] (n, exp) EN: risk management  FR: gestion du risque [ f ]
การเสี่ยงที่พอรับได้[kān sīeng thī phø rap dāi] (n, exp) EN: acceptable risk  FR: risque acceptable [ m ]
เครื่องหมายดอกจัน[khreūangmāi døkjan] (n, exp) EN: « * » ; asterisk  FR: « * » ; astérisque [ m ]
ความเสี่ยง[khwām sīeng] (n) EN: risk  FR: risque [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
risque

WordNet (3.0)
blue(adj) suggestive of sexual impropriety, Syn. gamey, juicy, naughty, risque, spicy, racy, gamy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Risquee

{ ‖ a. masc., ‖ a. fem. }, [ F., p.p. of risquer to risk. ] Hazardous; risky; esp., fig., verging upon impropriety; dangerously close to, or suggestive of, what is indecent or of doubtful morality; as, a risqué story. Henry Austin. [ Webster 1913 Suppl. ]

Variants: Risque

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロい[ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top